31 October, 2007

WAHHABI TIPU AL-IBANAH


( BUKTI DARI KITAB AL-IBANAH 1)
( BUKTI DARI KITAB AL-IBANAH 2 )

Oleh: Abu Syafiq (012-2850578)

" AL-IBANAH 'AN USULI DIYANAH " BUKAN KESEMUA ISI KANDUNGANNYA TULISAN IMAM AL-ASY'ARY.

Sememangnya kitab-kitab karangan Imam yang agong iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ary ini menjadi carian dan keutamaan dalam menyebarkan dakwah. Ini kerana nama Imam tersebut sudah cukup mengambarkan kehebatan ilmu yang disampaikan seperti tersemai di tenta sejarah.

Berdasarkan kajian yang teliti dan amanah didapati bahawa kebanyakan kitab karangan Imam Al-Asya'ry dipermainkan dan ditokok tambah beberapa isi kandungannya berdasarkan apa yang telah diterangkan dalam kitab Tabyin Kazibi Muftary 'Ala Imam Abu Hasan Al-Asy'ary oleh Ibnu 'Asakir yang merupakan antara tokoh Al-Asya'irah yang utama.

WAHHABI BERDUSTA TERHADAP KITAB AL-IBANAH.
Rujuk sahaja buku-buku Wahhabi pasti akan diselitkan kenyataan dusta tanpa amanah terhadap Imam Al-Asy'ary. Paling kerap dinukilkan adalah dari kitab yang berjudul Al-Ibanah 'An Usuli Ad-Diyanah.
Sebenarnya banyak pendustaan yang jelas terhadap sebahagian isi kandungan kitab tersebut.
Cuma kali ini difokuskan kepada satu sahaja daripada 39 pendustaan yang ditokok tambah dalam kitab tersebut.

WAHHABI BERDUSTA MENDAKWA "ALLAH DUDUK ATAS ARASY" ADALAH AKIDAH IMAM AL-ASYA'RY.
Ini merupakan pendustaan terhadap Imam Abu Hasan Al-Asy'ary.
Sebenarnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ary tidak pernah mengatakan Allah Duduk Di Atas 'Arasy dan tidak pernah juga beliau menyatakan Allah Bersemayam Di Atas 'Arasy.
Tidak wujud dalam mana-mana kitab beliau pun kenyataan kufur tersebut.
Tidak wujud juga perkataan kufur tersebut dalam kitab Al-Ibanah 'An usuli Ad-Diyanah karangan Imam Asy'ary. Tetapi Wahhabi berdusta lantas menyandarkan perkataan kufur tersebut kepada Imam Al-Asya'ry
Amat keji sungguh si penokok tambah yang mendakwa Imam Asy'ary kata begitu dalam Al-Ibanah. Bahkan apabila Imam Al-Asya'ry menyatakan tentang Istawa Allah beliau mensyarahkan dengan erti yang bukan bertempat dan berbentuk.
Lihat kitab Al-Ibanah di atas artikel ini yang telah discan dan perhatikan pada line yang telah digaris, kitab Al-Ibanah tersebut dicetakan Saudi Arabia Universiti Islamiah Madinah Munawwarah cetakan 5 mukasurat 119 & 126.

WAHHABI KATA : Imam Abu Hasan Al-Asya'ry pun kata Allah bertempat duduk/bersemayam di atas arasy dalam kitabnya Al-Ibanah.

Sedangkan

IMAM ABU HASAN AL-ASYA'RY PULA SEBUT DALAM KITABNYA ITU SENDIRI: ALLAH BERISTAWA ATAS ARASY TANPA BERBENTUK DAN TANPA MENGAMBIL TEMPAT. Lihat kitab Al-Ibanah di atas artikel ini yang telah discan dan perhatikan pada line yang telah digaris, kitab Al-Ibanah tersebut dicetakan Saudi Arabia Universiti Islamiah Madinah Munawwarah cetakan 5 mukasurat 119 & 126.


Pendusta Wahhabi amat keji disisi Allah dan Islam. Semoga pembohong Wahhabi ini diberi hidayah sebelum mati.

*ISTAWA TIDAK BOLEH DITERJEMAHKAN KEPADA BERSEMAYAM KERANA BERSEMAYAM BERERTI DUDUK, INI BUKAN SIFAT ALLAH. SEPERTI MANA ALMUTAKABBIR TIDAK BOLEH DITERJEMAHKAN KEPADA SOMBONG&ANGKUH KERANA ITU SIFAT JELEK BUKAN SIFAT ALLAH. AKAN TETAPI SEBAIKNYA DITERJEMAHKAN DENGAN MAHA BERKUASA.

- www.abu-syafiq.blogspot.com

08 October, 2007

ASRI KAFIRKAN IBNU TAIMIAH?MOHD ASRI ZAINUL ABIDIN KAFIRKAN IBNU TAIMIAH

Oleh: Abu Syafiq ( 012-2850578 )

Asri dan Wahhabi lain mengkafirkan sesiapa yang bertawassul kepada Allah dan lebih teruk lagi Asri dan Wahhabi mengkafirkan umat Islam yang memanggil nama wali atau sesiapa sahaja termasuk Nabi Muhammad.
Bagi Asri dan Wahhabi sesiapa yang menyeru atau memanggil nama Nabi Muhammad sekalipun atau yang memanggil nama para wali maka dia telah kafir lagi musyrik, inilah penghukuman ganjil oleh Asri dan Wahhabi yang lain, tidak pernah ulama Islam menghukum umat Islam sedemikian samaada ulama salaf mahupun khalaf.

Sebenarnya terlalu banyak dalil nas Hadith dan Quran mengharuskan amalan tawassul. Hanya kerana sifat ta’assub buta dan ghuluw serta ketiadaan amanah ilmiah yang paling utama bagi Asri dan Wahhabi yang lain maka menjadikan mereka ‘gila’ mengkafirkan umat Islam termasuk Syeikhul Islam mereka Ibnu Taimiah Al-Harrani.


WAHHABI MOHD ASRI ZAINUL ABIDIN KAFIRKAN SIAPA SERU DAN MEMANGGIL NAMA ORANG LAIN.

Asri menyatakan:
“Maka perbuatan memohon selain Allah, sama ada menyeru berhala secara terang atau memanggil nama para wali seperti Abdul Qadir al-Jailani atau wali ‘songo’ atau apa sahaja termasuk dalam kerja-kerja syirik yang diharamkan oleh nas- nas al-Quran dan al-sunah”. Rujuk Utusan Mingguan Ahad 7.10.2007:

http://www.utusan.com.my/utusan/content.asp?y=2007&dt=1007&pub=Utusan_Malaysia&sec=Bicara_Agama&pg=ba_01.htm

Fokuskan pada kenyatan diatas pada ayat ini : “ MEMANGGIL NAMA PARA WALI SEPERTI ABDUL QADIR AL-JAILANI ATAU WALI ‘SONGO’ ATAU APA SAHAJA TERMASUK DALAM KERJA-KERJA SYIRIK ”.


Saya ( Abu Syafiq) menyatakan:
Kejahilan Asri memahami sesuatu hukum merupakan faktor Asri mengkafirkan umat Islam tanpa hak yang tidak pernah dinyatakan oleh mana-mana ulama Islam kecuali golongan Wahhabi yang membawa akidah baru Allah Duduk Atas Kerusi.
Sebenarnya pentakfiran Asri ke atas sesiapa yang memanggil nama wali telah lama saya dengar. Saya jangkakan Asri akan mengkaji secara amanah dan ilmiah, malangnya lebih teruk dan melulu penghukumannya sekarang.

IMAM BUKHARI MENGHARUSKAN AMALAM MENYERU DAN MEMANGGIL NAMA ORANG LAIN.

Imam Bukhari telah meriwayatkan dalam kitab Al-Adab A-Mufrad mukasurat 324 menyatakan daripada Abdur Rahman Bin Sa’ad berkata: Satu ketika kaki Abdullah Bin Umar (sahabat Nabi) tiba-tiba sakit, maka dikatakan kepada beliau oleh seseorang: “Sebutkan manusia yang paling kamu cintai” maka Abdullah Bin umar pun menyeru :
“ Wahai Muhammad…” maka hilanglah sakit pada kaki beliau.
ن عبد الرحمن بن ســــعد قال:" خدرت رجل ابن عمر فقال له رجل : أُذكر احب الناس اليك فقال : يا محمد فذهب خدر رجله"ا.هـ

Demikian teksnya.

Nah! Lihat bagaimana Imam Bukhari sendiri meriwayatkan bahawa sahabat Nabi Ibnu Umar memanggil dan menyeru nama Nabi ketika sakit lantas beliau sihat selepas itu dengan keizinan Allah.
Kapada yang berakal..
Bukankah sahabat nabi Abdullah Bin Umar yang mulia telah menyeru dan memanggil nama Nabi dengan menyeru Wahai Muhammad? Maka mengapa Asri dan Wahhabi menghukum kafir keatas sesiapa yang memanggil sesiapa sahaja termasuk Nabi?! Maka jelas Wahhabi turut mengkafirkan serta menghukum syirik terhadap sahabat Nabi yang mulia ini.

ASRI DAN WAHHABI KAFIRKAN ‘RASUL’ MEREKA IBNU TAIMIAH.
Mungkin Wahhabi tidak mahu terima dalil diatas kerana Imam Bukhari pernah mentakwil ayat Allah.
Maka disini saya bawa kenyataan ‘Nabi’ Wahhabi iaitu Ibnu Taimiah dalam kitabnya sendiri yang diakui pula oleh Albani sendiri.


IBNU TAIMIAH AJAR UMAT ISLAM MEMANGGIL DAN SERU NAMA NABI DAN HAMBA ALLAH YANG LAIN.

Ibnu Taimiah menyatakan dalam kitabnya berjudul Al-Kalim At-Toyyib pada Fasal 54 Fir Rijli Iza Khodiroj ( Apabila sakit kaki): Dari Haitham Bin Hanas berkata: Satu ketika kami bersama Abdullah Bin Umar, maka tiba-tiba kaki beliau sakit kemudian seorang lelaki katakan kepada beliau: ‘ (Seru dan panggil)sebutlah manusia yang paling kamu cintai’. Lantas Abdullah bin Umar memanggil : “Ya Muhammad” (Wahai Muhammad), Maka seolah-olah beliau sihat dari kesengsaraan itu.
الكلم الطيب تحت عنوان "فصل في الرجل إذا خدرت قال عن الهيثم بن حَنَش، قال: كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله فقال له رجل: أذكر أحب الناس إليك فقال: يا محمد فكأنما نشط من عقال
Demikian teks kitab Ibnu Taimiah dalam kitabnya Al-Kalim At-Toyyib.

Sebenarnya memanggil atau menyeru nama Nabi atau wali atau sesiapa sahaja bukanlah perbuatan memohon selain Allah hakikatnya. Tetapi merupakan tawassul dengan nabi dan minta bantuan yang diharuskan oleh Islam berdalilkan ketiga-tiga hadis yang dinyatakan dalam ini termasuk hadith-hadith Nabi yang lain.

Pada kitab yang sama Fasal 36 Fi Dabah Tanfalat Ibnu Taimiah sendiri menyatakan serulah dan panggillah “Wahai hamba Allah” ketika mana seseorang itu berkeseorangan ditempat lapang.
Saya katakan: Kepada kita harus memahami secara ilmiah dan amanah pada dalil yang diberikan.
Dan kepada Asri dan Wahhabi lain… Ibnu Taimiah menyatakan seruan dan memanggil nama Nabi atau sesiapa sahaja hamba Allah adalah digalakkan sebab itulah Ibnu Taimiah namakan kitabnya tersebut sebagai Al-Kalimu At-Toyyib iaitu Ucapan-ucapan Yang Mulia.
Maka kenapa kamu wahai Asri Wahhabi menghukum kafir dan syirik kepada umat Islam yang tahu akidah dan memanggil nama Nabi atau wali bertawassul kepada Allah dengan mereka?!
Ibnu tamiah menyatakannya dan tidak menolak amalan tersebut bahkan dinamakan olehnya sendiri sebagai Ucapan Yang Baik tetapi kamu Wahhabi mengkafirkan sesiapa yang buat demikian. Ibnu Taimiah ini siapa disisi kamu? Kafir ke sebab halalkan seruan dan memanggil nama wali dan nama Nabi? Atau kamu Wahhabi yang jahil murakkab tetapi berlagak alim?

Ketahuilah bahawa Ibnu umar menyeru nama Nabi dan hadith Nabi yang menyuruh kita menyerudan memanggil hamba Allah adalah pada ketiadaan mereka (yang diseur yang dipanggil) dengan tujuan sebenarnya bertawassul dengan mereka kepada Allah dan ini diharuskan oleh Islam.

Semoga Allah memberi hidayah kepada Asri dan Wahhabi lain.

www.abu-syafiq.blogspot.com

02 October, 2007

ASRI PERLEKEH & JAHIL HUKUM MURTADKata Asri:
"Di dalam sejarah Islam, DIDALAM HADIS TIDAK MENUNJUKKAN NABI BERTINDAK MEMBUNUH MEREKA (orang murtad). Ini MUNGKIN buleh dibuat suatu penilaian bahawasanya orang murtad ini adakah mesti dihukum mati ataupun menghukum mati orang yang murtad ialah tindakan pemerintah dengan PILIHANNYA iaitu takzir. Takzir ini : pemerintah samaada nak jatuhkan (bunuh si murtad) pun boleh, TAK NAK JATUHKAN PUN BOLEH. maka ada dalam islam aliran yang menganggap bahawasanya pahaman seperti Ibrahim An-Nakhai'e menganggap bahasawanya orang murtad selagi dia tidak menggungat kestabilan masyarakat Islam, tak mengisytiharkan murtadnya DIA TIDAK DIHUKUM MATI BAHKAN DIBIARKAN. Kerana Nabi pernah membiarkan (tidak bunuh) orang-orang yang menghina baginda PATUTNYA DIJATUHKAN HUKUMAN MATI....".

Kata Asri lagi:
Saya tidak mahu bincang panjang masaalah undang-undang murtad. Samaada jatuh hukuman mati ataupun tidak. Kalau kita kata mati pun tuan-tuan TAK BOLEH buat apa. tak mati pun dah memang dia tak mati dah...(ketawa ha ha ha)".*Ulasan:
1- Asri tidak amanah langsung dalam menyampaikan Hadith Nabi khususnya perihal tidak membunuh orang murtad kerana 'illahnya dan sebabnya tertentu ketika itu. 'Illahnya ketika itu adalah agar orang ramai tidak menganggap nabi membunuh sahabat baginda dalam permulaan tajdid Islam oleh baginda. Bahkan Nabi tidak meninggalkan hukum bunuh terhadap orang yang menghina baginda dengan memerintah hukum bunuh terhadap lelaki tersebut dilakukan oleh Saidina Ali.

2- Penilaian Hadith nabi yang dibuat oleh Asri amat menyimpang kerana tiada kaitan dengan hukum takzir berdalilkan Nabi menyuruh Saidina Ali membunuh orang yang menghina Nabi tersebut. Kemudian takrifan Takzir oleh Asri amat tidak amanah dan menyimpang. Itu bukan takzir namanya, itu membebaskan orang murtad. Dimana fakta, ilmiah, amanah dan pemahaman ahli hadith?!!Adakah dengan menyimpangkan makna hukum takzir?!

3- Dimana hang petik kata-kata Ibrahim Nakha'ie itu wahai pengkhianat ilmiah?!
Nah! baca ini!:

Antara masalah yang dihadapi oleh kebanyakan pengkaji dalam memahami hukum Islam berdasarkan tulisan-tulisan ulama silam. Mereka seolah-olah lemas dan karam dalam lautan `perselisihan ulama’, lalu mendakwa setiap orang bebas mengikuti mana-mana pendapat yang disukainya berdasarkan pertimbangan akalnya. Ini mereka lakukan tanpa menganalisis apakah yang diperselisihkan oleh ulama itu, apakah perselisihan pada sesuatu hukum wajib atau pada cara bagaimana hendak melaksanakan kewajipan itu, apakah sebab perselisihan itu berlaku, sama ada perselisihan pada pemahaman terhadap sesuatu nas atau disebabkan terdapat nas yang bertentangan.

Masalah `lemas dan karam’ ini berlaku disebabkan beberapa faktor. Antaranya tidak menguasai bahasa asal (Arab) yang digunakan oleh ulama silam, tidak mempunyai asas yang kuat dalam bidang pengajian syariah kerana mungkin belajar dalam bidang yang berlainan atau tidak mempunyai asas langsung dalam pengajian Islam, tidak mencapai atau membaca sendiri apa yang diperkatakan atau ditulis oleh seseorang alim sebaliknya mengetahui pendapat seseorang alim itu berdasarkan cakap atau tulisan pihak kedua, ketiga atau keempat (merujuk rujukan sekunder dengan meninggalkan rujukan primer/ummahatul kutub), terpengaruh dengan idea dan metodologi pengkajian sekularis dan orientalis, tidak ikhlas mencari ilmu untuk mencapai kebenaran, ataupun sebab-sebab yang lain.

Marilah kita selidiki satu persatu kebenaran dakwaan kononnya Ibrahim al-Nakha`ie dan beberapa ulama lain itu berpendapat si murtad tidak wajib di bunuh. Sebelum itu, perlu ditegaskan sekali lagi bahawa hukuman bunuh ke atas si murtad yang mengisytiharkan kemurtadannya dan tidak kembali kepada Islam adalah satu hukuman yang disepakati oleh paling kurang generasi Sahabat kalaupun tidak seluruh ulama sepanjang zaman. Maka syarat “persepakatan seluruh ulama mujtahidin pada sesuatu zaman selepas kewafatan Nabi terhadap sesuatu hukum syar`ie” telah wujud sebelum wujudnya Ibrahim al-Nakha`ie dan beberapa orang ulama yang dikatakan berpendapat si murtad tidak wajib dibunuh. Ini kerana “persepakatan” itu telah berlaku di kalangan para Sahabat lagi tanpa diketahui walaupun seorang daripada mereka membantah tindakan Abu Bakar dan `Ali yang memerangi dan membunuh orang murtad.
Kesepakatan para Sahabat ini tidak boleh dibatalkan hanya sekadar ada riwayat yang tidak dapat dipastikan kesahihannya mengatakan sebaliknya. Apatah lagi ianya hanyalah pendapat manusia yang boleh diterima atau ditolak berbanding dengan beberapa hadis sahih yang jelas lagi terang maksudnya. Apakah sekumpulan hadis sahih itu dicampakkan ke luar pagar hanya kerana ada pendapat beberapa ilmuan yang berkata sebaliknya?

Sesetengah ulama meriwayatkan bahawa Ibrahim al-Nakha`ie (seorang Tabi`ie dari Iraq, meninggal pada tahun 95H) berkata, “orang murtad diminta bertaubat selama-lamanya”. Mereka memahami daripada kata-kata ini bahawa orang murtad tidak sekali-kali dibunuh, sebaliknya dipenjara dan diperintah bertaubat sehinggalah dia bertaubat atau mati dalam penjara. (Lihat Ibn Qudamah, al-Mughni 10/77; al-Nawawi, al-Majmu`, 19/230; al-`Ayni, al-Binayah Syarhu al-Hidayah, 5/852; Ibn Hazm, al-Muhalla, 11/186; al-Syawkani, Naylu al-Awtor, 7/221; juga Dr. Muhd Mursi Ghunaym, Jarimah al-Riddah fi al-Fiqh al-Islami, 180).

`Abd al-Razzaq pula menyebutkan dalam kitab al-Musannafnya bahawa Sufyan al-Thawri telah meriwayatkan pendapat tersebut daripada al-Nakha`ie lalu berkata, “inilah yang kami pegang”. Oleh kerana itu, pendapat yang sama disandarkan kepada al-Thawri (`Abd al-Razzaq, al-Musannaf, 1/166; al-Nawawi, al-Majmu`, 19/230).

Sebenarnya, riwayat daripada al-Nakha`ie itu dipertikaikan kesahihannya kerana al-Hafiz Ibn Hajar menyebutkan dalam kitabnya Fathu al-Bari bahawa terdapat dua riwayat daripada al-Nakha`ie sebenarnya. Riwayat Sa`id bin Mansur dengan sanadnya bahawa al-Nakha`ie berkata, “Apabila seseorang lelaki atau wanita itu keluar daripada Islam, hendaklah keduanya diminta bertaubat. Jika bertaubat, mereka bebas, jika enggan, mereka dibunuh”. Manakala satu lagi ialah riwayat Ibn Abi Shaybah dengan sanadnya bahawa al-Nakha`ie berkata, “orang murtad tidak dibunuh”.
Ibn Hajar berkata, “riwayat yang pertama lebih kuat kerana salah seorang periwayat dalam sanad Ibn Abi Shaybah, iaitu Abu `Ubaydah adalah lemah dan meriwayatkan banyak percanggahan daripada al-Nakha`ie” (Ibn Hajar al-`Asqalani, Fathu al-Bari, 12/280).

Jadi pendapat yang kuat dan sahih daripada al-Nakha`ie sebenarnya ialah sama dengan pendapat para ulama majoriti yang lain yang mengatakan si murtad wajib dibunuh bila enggan bertaubat. Setelah kita mengetahui pendapat yang kuat (rajih), maka wajiblah kita mengetepikan pendapat yang lemah (marjuh) kerana beramal dengan yang rajih itu adalah wajib. (Lihat tentang hal ini dalam al-Isnawi, Nihayah al-Sul, 3/156; al-Ghazzali, al-Mustasfa, 2/349, al-Amidi, al-Ihkam, 4/206).

Apatah lagi ada ulama yang menukilkan daripada al-Nakha`ie bahawa beliau berpendapat si murtad perempuan wajib dibunuh, iaitu sama dengan pendapat majoriti ulama (lihat Ibn Qudamah, al-Mughni, 10/74; Ibn Hajar, Fathu al-Bari, 12/280; al-`Ayni, al-Binayah, 5/854; Syeikh Abu Zahrah, al-`Uqubah, 173).

Jika al-Nakha`ie berkata perempuan murtad wajib dibunuh, amatlah tidak masuk akal si lelaki murtad tidak pula wajib dibunuh. Ini memperkuatkan lagi hujah bahawa riwayat yang mengatakan al-Nakha`ie berpendapat si murtad tidak dibunuh adalah riwayat yang lemah dan palsu.

Jika ditakdirkan riwayat tersebut adalah riwayat yang sahih daripada al-Nakha`ie sekalipun, namun perkataan “diminta bertaubat selama-lamanya” itu tidaklah hanya membawa makna si murtad tidak dibunuh sahaja, kerana mungkin ia bermaksud si murtad diminta bertaubat selagi ada harapan ia akan bertaubat walau selama mana pun. Bahkan inilah makna yang difahami oleh al-Thawri (al-`Ayni, al-Binayah fi Syarh al-Hidayah, 5/852) dan Sheikh Abu Zahrah dalam kitabnya al-`Uqubah (m.s: 176). Namun apa yang pasti riwayat itu adalah tidak sabit daripada al-Nakha`ie seperti ditegaskan oleh Ibn Hajar al-`Asqalani. Apatah lagi jika dibandingkan riwayat yang tidak pasti itu dengan sekumpulan hadis yang dipastikan kesahihannya daripada Nabi s.a.w. dan amalan Sahabat r.a.

Setelah terbukti riwayat yang mengatakan tidak wajib bunuh si murtad itu tidak sahih daripada al-Nakha`ie, maka gugurlah seluruh pegangan segelintir ulama yang dikatakan sependapat dengan al-Nakha`ie seperti Sufyan al-Thawri, Shamsuddin al-Sarakhsi dan Abu al-Walid al-Baji (walaupun tidak dinyatakan oleh puak penentang hukum murtad di mana kedua tokoh ulama yang terakhir ini berpendapat sedemikian). Ini kerana semua pendapat mereka itu hanyalah bersumberkan al-Nakha`ie(taqlid) tanpa nas atau dalil.
- Dari seorang sahabat.

* INI MENUNJUKKAN BAHAWA MOHD ASRI ZAINUL ABIDIN TIDAK DETAIL DAN TIDAK AMANAH LANGSUNG DALAM MENERANGKAN SESUATU HUKUM SERTA JAHIL DALAM PERKARA YANG DIRINYA NAK BERSUARA JUGA SEBAB NAK POPULAR.

01 October, 2007

PERBEZAAN TAUHID ULUHIYAH & RUBUBIYAH SATU KEPINCANGANOleh: Dato' Dr. Uthman El-Muhammady

BERLAKU ADIL TERHADAP WAHHABI
BERLAKU ADIL TERHADAP WAHHABI
Para ulama Ahli Sunnah Wal Jama'ah perlu bertindak terhadap agama baru Wahhabiyah ini secara adil dan terbaik.
Inilah saranan saya kepada semua pejuang Islam yang telah lama menghidu bau ajaran songsang Wahhabiyah ini yang telah tersebar khususnya di negara kita.
Segala penyelewengan Wahhabiyah dalam hal berkaitan agama perlu ditangani dengan berdalil dan berbukti. Bukan dengan tindakan melulu tanpa apa-apa kajian langsung.

Ketahuilah bahawa penolakan Islam terhadap ajaran Wahhabiyah adalah kerana penyelewengan Wahhabiyah dalam asas akidah yang tidak langsung berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai contoh Wahhabi sering menyuarakan bahawa "Allah memerlukan kepada duduk dan bertempat di atas Arasy dan kekadang zat Allah pula berada & bertempat dilangit bukan lagi di atas Asray" Rujuk kitab Wahhabi Fathul Majid m/s 356 dan lain-lain.
Ini merupakan penyandaran sifat yang lemah kepada Tuhan yang Maha Gagah.

Begitu juga Wahhabi menyifatkan Allah dengan sifat Al-Khona iaitu Pencela yang bercakap dengan kutukan,hinaan dan perkataan-perkataan yang keji SAHAJA tanpa kebaikan langsung.
Sifat tersebut telah disabitkan oleh Wahhabi kepada Allah dalam kitab yang sama tanpa merujuk kepada mana-mana Hadith nabi pun.Rujuk kitab Wahhabi Fathul Majid m/s 396.
Ini semua adalah sifat yang tidak dinyatakan oleh Allah dan Nabi Muhammad bahkan hanya Yahudi dan Kristian sahaja yang menyifatkan Allah dengan sifat jelek tersebut.

Maka kesongsangan akidah Wahhabi seperti ini perlu ditangani secara adil. Bukan dengan seolah-olah meredhoinya. Sebagai contoh lagi Wahhabi dalam kitab yang sama menbawa Hadith yang bukan sahaja Dhoif bahkan MAKZUB dusta langsung daripada Rasulullah dengan mendakwa Allah Duduk Atas Kerusi.Rujuk m/s 356.
Disisi ulama Islam bukan kesemua yang disandarkan kepada Allah itu adalah sifatNya.

Kerana itu, untuk bertindak memerangi Wahhabi kita perlu berlaku adil dengan erti mengetahui sumber fakta kesongsangan ajaran Wahhabiyah dan meletakkan dalam timbangan syariat yang sebenar, sekiranya kepesongan Wahhabi pada sumber yang kita ada berkaitan pembatalan Islam dan jatuh ke hukum kufur maka perlu dijelaskan tanpa samar-samar atau berkias panjang.
Ini bagi memudahkan umat Islam memahami secara direct bukan dengan kiasan orang nak meminang anak dara.
Tetapi walau bagaimana pun Ahli Sunnah yang menyedari bahaya Wahhabi ini perlu dan mesti ada bukti dimana terletaknya kesalahan dan kesesatan ajaran ini.
Saya bersetuju apabila JAKIM dan jabatan-jabatan agama Islam lain mengharamkan beberapa ajaran yang menyimpang, tetapi alangkah baiknya sekira dinyatakan sekali sumber kesesatan ajaran mereka. Walau bagaimana pun sejak akhir-akhir ini telah mula dijelaskan sumbernya. Permintaan agar sumber itu dijelaskan bukan kerana mempertikai pengharaman ajaran songsang tersebut tetapi hanya mahukan ianya lebih jelas sumber dan dalil serta fakta kenyataan.

NASIHAT KEPADA PEJUANG
Umat Islam yang sayangkan agama murni ini sudah tentu tidak mahukan penyelewengan Islam dilakukan oleh mana-mana pihak pun, samaada dari mereka yang bertaraf mufti atau sesiapa pun. Maka dengan demikian pejuang Islam harus memiliki segala bukti dan mengkaji serta meletakkan di timbangan syariat sebenar dimanakah kesesatan sesuatu ajaran itu.
Penjelasan perihal ajaran Wahhabi perlu dijelaskan dari segi akidah dahulu sebelum hal lain agar orang awam Islam faham mengapa ulama Islam menentang Wahhabi khususnya pentakfiran Wahhabi terhadap ulama dan orang awam itu sendiri.

Abu Syafiq.

Klik Gambar Untuk Cepat

APA ITU WAHABI SEBENARNYA ?

AKIDAH ISLAM

AKIDAH ISLAM
INILAH AKIDAH ISLAM YANG RIWAYATKAN OLEH IMAM MUSLIM DALAM SOHIHNYA

SYEIKH ABDULLAH AL-HARARI : PAKAR HADITH ZAMAN KINI & PEJUANG AQIDAH ISLAM ZAMAN KINI

SYEIKH ABDULLAH AL-HARARI : PAKAR HADITH ZAMAN KINI & PEJUANG AQIDAH ISLAM ZAMAN KINI
Pakar Ilmu Hadith Zaman Kini Adalah Seorang Ulama Yang Beraliran Ahli Sunnah Wal Jama'ah Iaitu Al-Muhaddith Syeikh Abdullah Al-Harari. Wahhabi Yang Memusuhi Islam Dan Wahhabi Yang Membawa Ajaran Mujassimah Sangat Benci Terhadap Semua Ulama Islam Dan Mengkafirkan Umat Islam

Syeikh Abdullah Al-Harari

  • http://www.youtube.com/watch?v=3XfsIPzC4S8&NR=1

SYEIKH SAYYID 'ALAWI AL-MALIKY

SYEIKH SAYYID 'ALAWI AL-MALIKY
Beliau merupakan ulama ASWJ yg dikafirkan oleh Wahhabi. Beliau mengajar di Masjid Al-Haram Mekah di Bab As-Salam mengenai ilmu aqidah Ahli Sunnah Wal Jama'ah Al-Asya'irah. Kemudian beliau dihalau oleh Wahhabi dan dimaki oleh Wahhabi sebagai Thogout Babis Salam. Wahhabi adalah Yahudi dan pembunuh ulama Islam.

Blog Ini Telah Mencecah Lebih 1 Juta Pengunjung Dalam Masa 10 Bulan Dari Pembukaan

Min Aina Yanzuruna Ilaina?