14 July, 2010

SEMINAR BAHLOL?
Assalamualaikum. Apabila saya diberi maklumat baru tadi mengenai satu seminar hebat yang akan diadakan di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya pada bulan ini 20-22hb Julai 2010 saya pun membuka laman blog seminar tersebut (klik)http://www.seminar-pemikiran-islam.blogspot.com/ dan meneliti info dalamnya. Malangnya saya dapati wujud bahagian yang telah ditulis orang orang yang tidak ilmiah (bukan team blog) mendakwa seminar ilmiah yang baik itu pula adalah Seminar Bahlol dan dia menggesa umat Islam agar tidak menghadirinya.Sebenarnya seminar tersebut akan dibentang oleh pakar-pakar yang mengkaji dalam tajuk masing-masing dengan mendalam. Sebagai muslim yang bersifat ilmiah perlu akur dan tidak bersikap fanatik pada mana-mana pandangan khususnya dari golongan penganas dan tidak bertanggung-jawab seperti fahaman Wahabi yang ekstrem membunuh ulama Islam antaranya Mufti Daghistan dan Syeikh Nizar Al-Halabi rahimahumallah. Waktu yang sama anak-anak murid tuan Syeikh Nizar tidak langsung membalas apa-apa serangan bahkan tiada ludahan kepada Wahabi walaupun Wahabi yang membunuh Syeikh Nizar Asy-Syahid. Dan pembaca perlu ingat Asri Wahabi and the gengnya menyokong pembunuhan tersebut seperti mana mereka sendiri nyatakan dalam Majalah I.

Kebanyakan ulama Islam adalah dari fahaman Al-Asyairah dan menentang dengan keras fahaman tajsim, takfir dan tabdi' khususnya yang terbit dari Wahabi. Nah! sebenarnya Wahabi dan pendefendnya lah si BAHLOL bukan seminar itu.

Maka dengan ini saya mengajak dan menyeru agar umat Islam hadir ke Seminar tersebut dan jadual terbarunya telah dimaklumkan kepada saya adalah seperti berikut:Tentatif Seminar Pemikiran Islam II

Tempat : Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Tarikh : 20-22hb Julai 2010

HARI PERTAMA : 20 Julai 2010 (SELASA)
8.00 – 8.30 pagi : Pendaftaran
8.30 – 10.30 pagi : Pembentangan Sesi 1 (Balai Ilmu)
Pengerusi : Prof. Madya Dr Wan Suhaimi bin Wan Abdullah
1. Suatu Perspektif Dalam Memahami Gerakan Wahabi Hj. Zaidi Hj. Hassan [Pengkaji Bebas]
2. Asya’irah dan Cabaran Semasa Di Thailand
Tn. Haji Ghazali Ahmad [Guru Pondok]
3. Pegangan Ahli Sunnah Wal Jama’ah Di Brunei Darussalam: Isu Dan Cabaran
Dr. Haji Norarfan bin Haji Zainal [Universiti Islam Sultan Sharif Ali,Brunei ]
4. Wahhabism in the English Works
Associate Prof. Dr. Ibrahim Abu Bakar [UKM]
5. Kaedah Penyebaran Dakwah Menerusi Mesej Akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah: Kajian Terhadap Jam‘iyyah al-Mashari‘ al-Khayriyyah al-Islamiyyah di Lebanon
Dr. Sulaiman bin Ibrahim [Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei]
10.30 – 11.00 pagi : Kudapan
11.00 – 1.00 petang: UCAP UTAMA (Balai Ilmu)
Pengerusi : Dr. Faizuri bin Abdul Latif
”التحدي السلفي للمذهب الأشعري: جذوره تاريخه ومظاهره ووسائله وكيفية مواجهته“ Prof. Dr. Dheen Muhammad [Universiti of Qatar, Mesir]
1.00 – 2.30 petang : Rehat / Makan Tengah hari / Solat
2.30 – 5.00 petang : MAJLIS PERASMIAN DAN PELANCARAN JURNAL AFKAR (Dewan Kuliah Utama, API)
Dirsempurnakan oleh : Y.B. SENATOR MEJAR JENERAL DATO' SERI JAMIL KHIR BIN BAHAROM (B)" Menteri di Jabatan Perdana Menteri
5.00 petang : Minum Petang
HARI KEDUA : 21 Julai 2010 (RABU)

8.00 – 8.30 pagi : Kehadiran Peserta
8.30– 10.00 pagi : Pembentangan Sesi 2 (Balai Ilmu)
Pengerusi : Prof. Madya Mohamad Kamil Hj Ab Majid
1. Apakah Muhammad ‘Abdul Wahab Tokoh Mujaddid Muhammad Uthman el-Muhammady [UIAM]
2. Pro dan Kontra Mengenai Tawassul Dalam Aliran Pemikiran Islam Prof. Madya Dr. Mohd Fakhruddin bin Abd Mukti [UM]
3. Pendekatan Abu Hasan al-Ash`ari dan Ibn Taymiyyah Dalam Perbahasan Sifat-sifat Allah
Prof. Madya Dr. Ahmad Zaki Berahim @ Ibrahim [UM]
4. Pendekatan Para Mufassir Dalam Pentafsiran Ayat-Ayat Sifat: Analisis Dari Perspektif Aqidah Ahli Sunnah Wa Al-Jama`ah
Ahmad Fakhrurrazi Bin Mohammed Zabidi [UKM]
10.00 – 10.30 pagi : Kudapan
10.30 – 12.00 pagi : Pembentangan Sesi 3 (Balai Ilmu)
Pengerusi : Prof. Madya Dr. Mohd Fauzi bin Hamat
1. Polemik Isu-Isu Khilafiah di Malaysia
Dr. Luqman Bin Haji Abdullah [UM]
2. Pseudo-Salafi dan Keruntuhan Autoriti
Dr. Khalif Muammar A. Harris [UKM]
3. Tiga Saluran Utama Ilmu dalam Islam: Rumusan Ashā‘irah Māturidiyyah yang Kekal Munasabah
Dr. Mohd Zaidi b. Ismail [IKIM]
4. Aliran Salafi Moden Menurut Yusuf al-Qaradawi Prof. Madya Mohamad Kamil Hj Ab Majid [UM]


12.00 – 1.30 petang : Pembentangan Sesi 4 (Balai Ilmu)
Pengerusi : Prof. Madya Dr. Mohd Fakhruddin bin Abd Mukti
1. The Ash’raite School Between Religion and Thought Dr. Abdulhakim Ajhar [UM]
2. بعض أفكار ابن تيمية في العقيدة تحليل ومقارنة Dr. Muhamad Salim Muhamad Abu ‘Asi [Universiti Qatar]
3. قسمة التوحيد ودراسته بين ابن تيمية وعلماء الكلام Dr. Mas’ab al-Khoir Idris al-Said Mustafa al-Idrisi [Universiti Qatar]
4. العقيدة الأشعرية ومساهمتها في الحفاظ على أمن المجتمع والأمة
Tareek Laham [Beirut]
5. تثليث التوحيد وتوحيد الأمة Dr. Mohamad Rifaie [USIM]
1.30 – 2.30 petang : Rehat / Makan Tengah hari/ Solat
2.30 – 4.00 petang : Pembentangan Sesi 5 (Balai Ilmu)
Pengerusi : Prof. Madya Dr. Khadijah binti Mohd Hambali @ Khambali
1. Pendekatan Wasatiyyah Dalam Aliran al-Asha`irah Prof. Madya Dr Wan Suhaimi bin Wan Abdullah [UM]
2. Konsep Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah : Satu Penilaian Prof. Madya Dr Asmadi Mohd Naim [UUM]
3. التراث الأشعري في ميدان العلم الإسلامي Dr. ‘Isa ‘Abdullah ‘Ali [Universiti Qatar]
4. الأشاعرة بين الغلو والتقصير وبين الإفراط والتفريط
Dr Shaykh Salim Ulwan al-Husayni [Darul Fatwa, Australia]


4.00 – 5.30 petang : Pembentangan Sesi 6 (Balai Ilmu)

Pengerusi : Prof. Madya Dr Wan Suhaimi bin Wan Abdullah

1. Pemikiran Akidah Muhammad `Abdul Wahab dan Ibn Taymiyyah: Satu Analisis Perbandingan
Dr. Abdol Rahman Mahmood [UKM]
2. Pendidikan Akidah Menerusi Huraian Sifat 20 di Malaysia
Prof. Madya Dr. Mudasir Rosder [UKM]
3. Ta’wil Dalam Tradisi Aqidah Asha’irah
Dr. Mohd Farid Mohd Shahran [UIAM]
4. Tauhid Rububiyyah dan Tauhid Uluhiyyah Menurut Muhammad bin `Abd al-Wahhab
Prof. Madya Dr. Mohd Fauzi bin Hamat [UM]

5.30 – 6.00 petang : Minum Petang
HARI KETIGA : 22 Julai 2010 (KHAMIS)
8.00 – 8.30 pagi : Kehadiran Peserta
8.30– 10.00 pagi : Pembentangan Sesi 7 (Balai Ilmu)
Pengerusi : Prof. Madya Dr. Mohd Fauzi bin Hamat
1. Konsep Kebersebaban Al-Ghazali: Alternatif faham Saintisme
Azmil bin Zainal [UM]
2. Manhaj Ibn Khuzaimah dalam Wacana ayat-ayat Mutasyabihat: Analisis menurut Pemikiran al-Razi
Mohd Hamidi bin Ismail [ UM ]
3. Konsep Muqtadayat al-Uluhiyyah Dan Awhal Al-Tauhid Dalam Mentauhidkan Allah SWT Menurut Sheikh Mukhtar Ali al-Dusuqi
Muhammad Saiful Islami Mohd Taher, Siti Aisyah Yusof, Nik Muhammad Rozi Nik Yusoff [UiTM & UM]
1. Tradisi Penulisan Kitab Sharah Dalam Kerangka Aqidah Asha’irah: Rujukan Khusus Kepada Kitab Sharah Melayu
Che’ Razi Bin Jusoh [UM]

10.00 – 10.30 pagi : Kudapan
10.30 – 12.00 pagi : Pembentangan Sesi 8 (Balai Ilmu)
Pengerusi : Dr. Faizuri bin Abdul Latif
1. Hasan Kafi al-Bosnawi between Asha’irah and Maturidiyyah
Dr. Ali Akbar Ziaee (UIAM)
2. الفكر الاشعري والوحدة الفكرية في المغرب الإسلامي
Tarek Ladjal [UM]
3. ملاحظات الشيخ الندوي على أسلوب علم الكلام فى إثبات العقائد الإسلامية
Muhammad Shoheb [UM]
4. الثقافة العقدية عند الشيخ محمد الغزالي (ت1996م)
Fadila Grine [UM]
12.00 – 1.30 petang : Pembentangan Sesi 9 (Balai Ilmu)
Pengerusi : Prof. Madya Mohamad Kamil Hj Ab Majid
1. Ayat Mutasyabihat Menurut Sheikh Zainal Abidin al-Fatani dalam Kitab ‘Aqidah al-Najin Dr. Faizuri bin Abdul Latif [UM]
2. Analisis Kalimah Allah Menurut Perspektif Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah. Prof. Madya Dr. Khadijah binti Mohd Hambali @ Khambali [UM]
3. Imam Syamsuddin Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah: Analisis Terhadap Metode Kajian Dan Penulisan Beliau Dalam Beberapa Karyanya Mengenai Ketuhanan
Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid [UM]
4. Konsep Wasatiyyah Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah Dalam Perbahasan Sifat Kalam
Syed Muhammad Hilmi Syed Abdul Rahman & Mohd Sobri Elias [UM]
1.30 – 2.30 petang : Rehat / Makan Tengah hari/ Solat
2.30 – 5.00 petang : Pembentangan Sesi 10 (Balai Ilmu)
Pengerusi : Dr. Luqman Bin Haji Abdullah
1. Fahaman Al-Asha’irah Dalam Nadlatul Ulama Di Indonesia
Mohammad Syakirin al Ghozaly [UM]
2. الخطاب العقدي في ماليزيا وتحديات العصر
Dr. Mustafa Bahjat & Dr. Ahmad Kasim Kasar [UM]
3. جهود الأئمة الاشعرية في المولد النبوي: السيوطي نموذجا
Ibtisam Abdullah Ali [UM]
4. جهود الإمام البيهقي الأشعري –رحمه الله- في إثبات العقيدة والدفاع عنها
Nawaf Mohammed Al Harbi [UM]

HADIRLAH BERAMAI-RAMAI UNTUK MENJAYAKAN SEMINAR ILMIAH YANG BAIK INI.
p/s: Sy x dpt hadir krn time tu di luar kwsn.

1 comment:

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.

Klik Gambar Untuk Cepat

APA ITU WAHABI SEBENARNYA ?

AKIDAH ISLAM

AKIDAH ISLAM
INILAH AKIDAH ISLAM YANG RIWAYATKAN OLEH IMAM MUSLIM DALAM SOHIHNYA

SYEIKH ABDULLAH AL-HARARI : PAKAR HADITH ZAMAN KINI & PEJUANG AQIDAH ISLAM ZAMAN KINI

SYEIKH ABDULLAH AL-HARARI : PAKAR HADITH ZAMAN KINI & PEJUANG AQIDAH ISLAM ZAMAN KINI
Pakar Ilmu Hadith Zaman Kini Adalah Seorang Ulama Yang Beraliran Ahli Sunnah Wal Jama'ah Iaitu Al-Muhaddith Syeikh Abdullah Al-Harari. Wahhabi Yang Memusuhi Islam Dan Wahhabi Yang Membawa Ajaran Mujassimah Sangat Benci Terhadap Semua Ulama Islam Dan Mengkafirkan Umat Islam

Syeikh Abdullah Al-Harari

  • http://www.youtube.com/watch?v=3XfsIPzC4S8&NR=1

SYEIKH SAYYID 'ALAWI AL-MALIKY

SYEIKH SAYYID 'ALAWI AL-MALIKY
Beliau merupakan ulama ASWJ yg dikafirkan oleh Wahhabi. Beliau mengajar di Masjid Al-Haram Mekah di Bab As-Salam mengenai ilmu aqidah Ahli Sunnah Wal Jama'ah Al-Asya'irah. Kemudian beliau dihalau oleh Wahhabi dan dimaki oleh Wahhabi sebagai Thogout Babis Salam. Wahhabi adalah Yahudi dan pembunuh ulama Islam.

Blog Ini Telah Mencecah Lebih 1 Juta Pengunjung Dalam Masa 10 Bulan Dari Pembukaan

Min Aina Yanzuruna Ilaina?