13 September, 2010

Peluangku Bertemu&Berguru Dengan Waliyullah(Syeikh Abdullah Al-Harari)Saya selalu mendengar nama tokoh ulama Islam ini dipersada media dan pernah berjumpa dengan beliau seperti mana ulama-ulama lain juga berjumpa dan menuntut ilmu daripada beliau. Bertemu dengan beliau tidak bererti saya penyembah beliau seperti Wahabi menyembah guru-guru mereka dan mengambil berkat dari najis kubur dan sembelih binatang kerana guru-guru mereka.

Setelah dikaji secara terperinci didapati Syeikh Abdullah Al-Harari merupakan ulama Islam yang bersikap lembut terhadap perkara keimanan dan bersikap tegas terhadap perkara yang kufur. Beliau merupakan ulama yang bersikap tawadhu' dan baik hati. Tidaklah melampau sekirannya digelarkan beliau sebagai Syekhul Islam zaman ini iaitu ulama yang mempertahankan akidah Islam dan menyerang musuh-musuh Islam seperti Musyabbihah dan selainnya dengan hujjah dan dalil.Beliau telah kembali ke rahmatullah pada 2 Ramadhan 1429 yang lalu. Al-Fatihah buat beliau.


Demikian biodata ringkas beliau yang sebenar diambil dari sumber yang asal:-

WALIYULLAH SYEIKH ABDULLAH AL-HARARI AL-HABASYINama dan Tempat Lahirnya:
Beliau adalah seorang yang alim, al-‘Allamah al-Muhaddis, pakar dalam ilmu fekah, dan kuat berhujah menentang golongan-golongan yang terpesong dari landasan Ahlus Sunnah Wal Jamaah, seorang yang zuhud dan bertaqwa, namanya ialah Abdullah bin Muhammad bin Yusuf bin Abdullah bin Jamei’, berasal dari Harar , berketurunan asy-Syaibi dan al-Abdary beliau juga merupakan Mufti Harar [dilantik menjadi mufti sebelum berumur 18 tahun].


Dilahirkan di bandar Harar pada tahun 1910 bersamaan 1328 Hijrah (beliau lahir lebih awal dari pada tahun yang tercatat, yang tercatat hanyalah yang tertera pada pendaftaran lama).


Pembesaran dan perjalanan hidup beliau:
Beliau telah dibesarkan di rumah yang penuh dengan kasih sayang pada ilmu agama. Beliau telah menghafal al Quran ketika berumur 7 tahun. Ayah beliau telah membacakan ke atasnya kitab al Muqaddimah al-Hadhramiah dan kitab al-Mukhtasar as-Saghir dalam ilmu fekah yang mana kitab tersebut amat mashyur di kawasannya.

Kemudian beliau mula menghafaz dari pelbagai matan-matan ilmu agama yang lain, kecenderungannya untuk mendalami ilmu hadis telah membuatkan beliau menghafal kitab-kitab hadis yang enam [سنن ستة] dan selainnya berserta dengan sanad-sanadnya sekali sehinggakan beliau telah diijazahkan meriwayat hadis-hadis nabi j ketika beliau kurang dari umur 18 tahun.

Tidak cukup dengan ulama di negaranya bahkan dia telah merantau keseluruh pelusuk Habsyah dan Somalia untuk menuntut ilmu dan mendengarnya daripada ulama setempat, oleh itu Syeikh Abdullah sanggup merintangi kesusahan dan kepayahan bahkan sekiranya dia mendengar ada orang alim disesuatu tempat maka dia akan bersegera pergi kepadanya seperti mana yang dilakukan ulama salafussolih yang terdahulu. Kehebatan, ketajaman fikiran dan kekuatan hafazannya yang hebat selain kemampuannya mendalami ilmu fekah Syafii dan usulnya dan mengetahui sudut khilaf dalam mazhab beliau juga sangat arif pendapat yang terdapat dalam mazhab Maliki, Hanafi dan Hanbali hinggakan beliau akan menjadi tempat rujukan ke mana sahaja beliau pergi, beliau juga diminta untuk mengeluarkan fatwa di bandarnya Harar dan sekitarnya.

Beliau telah mempelajari ilmu fekah Syafii dan ilmu usulnya dan juga ilmu nahu dan kitab-kitab yang lain antaranya seperti Alfiah Zubad, Kitab Tanbih, Minhaj, Alfiah bin Malik, al-Luma’ as-Syirazi dan banyak lagi dari Syeikh Muhammad Abdul Salam al-Harary, Syeikh Muhammad Omar Jamei’ al-Harary, Syeikh Muhammad Rasyad al-Habasyi, Syeikh Ibrahim Abil Gaish al-Harary, Syeikh Yunus al-Habasyi dan Syeikh Muhammad Siraj al-Jabruty.

Manakala dalam ilmu bahasa arab beliau telah mengambilnya daripada Syeikh as-Soleh Ahmad al-Basir, Syeikh Ahmad bin Muhammad al-Habasyi dan ulama-ulama lain. Lagi tiga mazhab fekah yang lain dan usulnya beliau telah ambil daripada Syeikh Muhammad al-Araby al-Fasy dan Syeikh Abdur Rahman al-Habasyi.

Dalam ilmu tafsir beliau telah mengambil dari Syeikh Syarif al-Habasyi di bandarnya iaitu Jimmah.

Beliau telah mempelajari ilmu hadis dari as-Syeikh Abu Bakar Muhammad Siraj al-Jabruty Mufti Habsyah dan Syeikh Abdul Rahman bin Abdillah al-Habasyi.

Beliau mempelajari ilmu Qiraat 14 dari dan ilmu Hadis dari gurunya yang alim iaitu Syeikh al-Muhaddis Ahmad Abdul al-Muttalib al-Jabaruty al-Habasyi , beliau adalah ketua guru kepada ahli-ahli ilmu Qiraat di Masjidil Haram di Mekah dan dari Syeikh Daud al-Jabruty al-Qori, Syeikh al-Muqri Mahmud Faiz ad-Dair Atony ilmu qiraat yang tujuh.

Ketika beliau berada di Mekah beliau sempat berkenalan dan bersahabat dengan ulama-ulama Mekah diantaranya ialah Syeikh al-Alim as-Said Alawi al-Maliki, Syeikh Amin al-Kitbi, Syeikh al-Muhaddis Muhammad Yasin al-Padani [berasal dari Padang, Indonesia], Syeikh Muhammad al-Araby at-Tabban, beliau juga pernah mengambil ijazah amalan zikir Tariqat an Naqsyabadiah dari Syeikh Abdul Ghafur al-Afghani An-Naqsyabandi.
Kemudian beliau telah pergi ke Madinah al-Munawwarah di sana beliau sempat belajar ilmu-ilmu hadis dan membaca hadis-hadis nabi dari Syeikh al-Muhaddis Muhammad bin Ali al-Siddiq al-Bakry al-Hindi al-Hanafi dan syeikh tersebut mengijazahkan ilmu hadis kepada beliau. Di sana juga beliau sempat pergi ke Maktabah Arif Hikmat dan Maktabah al-Mahmudiah dan mengkaji ilmu-ilmu di sana, dan di katakan beliau telah menghafaz hampir kesemua kitab di dalam maktabah-maktabah tersebut. Di Madinah juga beliau sempat bertemu dengan seorang ulama hadis iaitu Syeikh al-Muhaddis Ibrahim al-Khattani anak murid kepada seorang ulama yang masyhur iaitu Syeikh al-Muhaddis Abdul Qadir Syalbi. Adapun ijazah-ijazah ilmu agama yang beliau perolehi dari ulama-ulama memang sangat banyak tetapi tidak disebutkan di sini.

Selepas itu beliau menuju ke Baitul Muqaddis dan seterusnya ke dataran Syam yang dulu terkenal dengan seorang ulama yang sangat alim iaitu al Muhaddis Syeikh Badruddin al-Hasani tetapi beliau sudah lama meninggal dunia sebelum kedatangan Syeikh Abdullah al-Harary ke sana. Di sana Syeikh Abdullah al-Harary menjadi rujukan dalam masalah-masalah agama bahkan beliau mengembara ke desa-desa dan ke bandar-bandar di antara Dimashq, Beirut, Himsh, Hamah, Halab dan bandar-bandar yang lain di seluruh pelusuk bumi Syam, kemudian dia menetap di Jamik al-Khuthat di satu tempat yang bernama Khaimuriah di Dimashq dan menyampaikan ilmu-ilmu Islam yang berguna dan bermanfaat dan mengajarkannya berteraskan Manhaj atau metodologi Ahlus Sunnah Wal Jamaah, para masyaikh, alim ulama Syam merujuk kepada Syeikh Abdullah tentang bermacam-macam masalah sehingga mereka mengatakan bahawa Syeikh Abdullah ini adalah pengganti kepada al Muhaddis Syeikh Badruddin al-Hasani dari segi ilmu. Kemudian beliau digelar sebagai "Al-Muhaddis Ad-Diyar Asy-Syamiyyah".
Syeikh Abdullah telah menerima ijazah tariqat al-Rifaeyyah dari Syeikh Abdul Rahman al-Sabsabi al Hamawy dan dari Syeikh Tohir al-Kayaly al-Humsi. Beliau sempat menerima ijazah tariqat al-Qadiriyah dari Syeikh Ahmad al-Arbiny dan dari Syeikh at-Toyyib ad-Dimasyqi.

Pada tahun 1950 bersamaan dengan 1370 hijrah beliau telah pergi ke Beirut dan di sambut oleh ulama-ulama di sana seperti Syeikh Taufiq al-Hibry. Dan pada tahun 1969 bersamaan 1389 beliau diminta oleh Rector al-Azhar cawangan di Lubnan untuk mengajar ilmu akidah di sana.

Sifatnya:
Syeikh Abdullah adalah seorang yang warak, tawadhuk, kuat mengerjakan ibadat, banyak berzikir, sentiasa menggunakan masanya untuk menyampaikan ilmu agama dengan mengajar dan berzikir, seorang yang zuhud sehingga susah untuk melihat beliau dalam satu masa dia tidak menggunakan masanya melainkan menyempurnakan masa tersebut untuk mengajar atau zikir atau membaca atau menyampaikan nasihat. Kuat berpegang dengan Kitab [al-Quran] dan Sunnah, mempunyai ingatan dan kecerdasan akal yang kuat dengan hujah dan dalil yang teguh, sangat adil dalam munghukumkan sesuatu, sentiasa memerangi terhadap siapa sahaja yang melanggar syarak, mempunyai kekuatan dan semangat yang tinggi dalam amal makruf dan nahi munkar hinggakan golongan bidah berhasad dan menfitnahnya, tetapi Allah memberkati amalannya dan memelihara manhaj Ahlus Sunnah hinggakan telah lahir beribu-ribu anak muridnya bertebaran di muka bumi ini dari Negara Arab, Eropah, Afrika, Australia dan juga Asia.Penulisannya:
Syeikh Abdullah al-Harary sebenarnya tidak mempunyai waktu yang mencukupi untuk mengarang banyak kitab kerana beliau amat sibuk dengan pengajaran dan memperbetulkan akidah-akidah manusia, di samping menentang golongan sesat yang mereka cipta perkara baru dalam agama. Walaubagaimanapun dalam kesibukan itu beliau tetap juga menulis pelbagai karangan dan risalah-risalah antaranya ialah :

1. Syarah Alfiah As-Suyuthi.
2. Qosidah Fil I’tiqodi.
3. As-Shirothul Mustaqiim.
4. Ad-Dalilul Qawim ‘Ala As-Shirothil Mustaqiim.
5. Mukhtasar Abdillah Al-Harary Al-kafil Bi ‘Ilmi Ad-Din Ad-Dharury ‘Ala Mazhabi Asy-Syafii.
6. Mukhtasar Abdillah Al-Harary Al-kafil Bi ‘Ilmi Ad-Din Ad-Dharury ‘Ala Mazhabi Al-Imam Malik
7. Mukhtasar Abdillah Al-Harary Al-kafil Bi ‘Ilmi Ad-Din Ad-Dharury ‘Ala Mazhabi Abi Hanifah.
8. Bughyah At-Tholib li Ma’rifatil Ilmi Ad-Deenil Wajib.
9. At-Ta’aqqub Al-Hatsits ‘Ala Man Tho’ana fi Ma Sohha Minal Hadis.
10. Nashratul Ta’aqqubil Hatsits ‘Ala Man Tho’ana Fima Sohha Minal Hadis
11. Ar- Rawa-ihuz Zakiyyah fi Maulidi Khairil Bariyyah.
12. Syarah Aqidah An- Nasafiyyah.
13. Syarah Al-fiyah Al-Zubad fi fiqhi Asy- Syafii.
14. Syarah Matan Abi Syujaa’ Fi Fiqhi Asy Syafii
15. Syarah As-Shirothil Mustaqiim.
16. Syarah Matnil ‘Ashmawiyyah.
17. Syarah Mutammimah Al-Aa jurumiyah fin Nahu.
18. Syarah Al-Baiquniyyah.
19. Shorihul Bayan fi Roddi ‘Ala Man Khalafal Quran.
20. Al-Maqoolaat As-sunniyyah fi Kasyfi Dhalalaat Ahmad bin Taimiyah.
21. Kitab Ad-Durrin Nadhidi Fi Ahkamit Tajwid.
22. Idzhar Al-‘Aqidah As-Sunniyyah bi Syarah al-‘Aqidah At- Thohawiyah.
23. At-Tahzir al-Wajib
24. Mandzumah “Nasihat At-Thullab”.
25. Risalah Fi Buthlan Da’wa Awwaliyyatil An-Nurul Muhammady.
26. Risalah Fi Roddi ‘ala Qaulil ba’dhi Innar Rasula ya’lamu kulla Syai’in ya’lamuhumullah.
27. Ad-Durarul Bahiyyah Fi Halli Alfadz Al-‘Aqidah At-Tahawiyah.
28. Al-Ghaaratul Imaniyyah Fi Roddi Mafasidi At-Tahriryyah.
29. Syarah Mandzumah As-Shibyan fil ‘Arudh
30. Syarah As-Sifat Ats-Salats ‘Asyarata Al-Wajib Lillah
31. Al’Aqidah Al-Munjiyyah
32. Syarah At-Tanbih
33. Syarah Manhaj At-Tullab.
34. Syarah Kitab Sullamit Taufiq ila Mahabbatillah ‘Ala Tahqiqi Lil Syeikh Abdillah Ba’lawi

Kewafatannya:
Beliau kembali ke Rahmatullah pada fajar hari selasa 2 Ramadhan 1429 Hijrah bersamaan 2 September 2008 Masihi di rumahnya di Beirut pada usia 105 tahun, disembahyangkan oleh jutaan umat Islam di Masjid Burj Abi Haidar Beirut dan di makamkan berdekatannya.

Beliau adalah ulama yang hebat dan dikenali dengan gelaran Al-Muhaddith (ulama pakar Hadith), Syeikhul Islam dan sebagainya dari gelaran yang mulia. Rahimakallahu Ya Syeikh Abdullah Al-Harari.

__________________________________

JAWAPAN KE ATAS WAHABI (PENYEMBAH KUBUR) YANG SUKA MENGFITNAH SYEIKH WALIYULLAH ABDULLAH AL-HARARI1. Menuduh Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harory Al-Habasyi dan anak-anak muridnya sebagai Jemaah Takfir. (rujuk majalah I, pada m/s 16).

Kenapa? wahhabi takut untuk mengutarakan kenapa @ apakah sebab Ahlus Sunnah Wal Jamaah mengatakan wahhabi Mujassim kafir ? Takut jatuh tembelang? kalaulah kerana mengkafirkan mujassimah didigelar sebagai jemaah takfir..nah! Imam Syafie pun ahbash kerana mengkafirkan Mujassim! IMAM HANAFI pun Ahbash kerana mengkafirkan Mujassim! IMAM MALIK pun Ahbash kerana mengkafirkan Mujassim! IMAM ASY-SYAFIE pun Ahbash kerana mengkafirkan Mujassim! IMAM AHMAD pun Ahbash kerana mengkafirkan Mujassim! Jadi, IMAM EMPAT MAZHAB Ahbash kerana mengkafirkan Mujassim! ABU HASAN AL-ASY’ARI pun Ahbash kerana mengkafirkan Mujassim! AL-BAQILLANY pun Ahbash kerana mengkafirkan Mujassim? IBN FURAK pun Ahbash kerana mengkafirkan Mujassim! ALQURTUBI pun Ahbash kerana mengkafirkan Mujassim! IBN HAJAR AL-HAITAMY pun Ahbash kerana mengkafirkan Mujassim. Dan berlambak lagi yang jadi ahbash pada sisi golongan Al-Wahhabiyah!Sebab itu mereka hanya berani mengatakan Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harory Al-Habasyi mengkafirkan wahhabiyah tapi mereka tidak berani mendedahkan kenapa@apakah sebab pengkafiran tersebut. Tetapi perlu di ingatkan disini, bukan semua golongan wahhabi itu keluar daripada Islam sebagai mana penulis terangkan pada penjelasan yang telah lalu.

2. Mengatakan anak-anak murid Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harory Al-Habasyi menamakan diri mereka sebagai Ahbash. (rujuk majalah I, pada m/s 16). Sebenarnya golongan Al-Wahhabiyahlah yang menggelarkan gelaran sedemikian supaya orang menyangkakan ahbash adalah bukan Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

3. Menggelarkan Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi sebagai Al-Fattan atau Syeikh Al-Fitnah. (rujuk majalah I, pada m/s 17). Ini jelas menunjukkan kebusukan hati wahhabi yang merasa kepanasan dengan hujah yang kuat yang dilontarkan oleh Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harory Al-Habasyi. Pada hemat penulis, Khairul Anwar yang mengelarkan dirinya sendiri sebagai Abu Syu’ib wajib kaji balik makna Fattan itu. Adakah Kitab Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi yang penuh dengan nukilan para ulamak dikira sebagai fitnah? atau sebab Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi menakalkan kata berlambak ulamak termasuk Imam As-Subki mangkafirkan Ibn taymiyah Al-mujassim? atau kerana mereka takut sumber hukum mereka (Ibn Taymiyah) diketahui masyarakat islam sebagai fattan yang sebenar? Gelaran al-Fattan dan Syeikh Fitnah ini “ibarat meludah ke langit”.

4. Abu Syuaib mensifatkan Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi sebagai al-Jahmiyyah, (rujuk majalah I, pada m/s 17). Kemudian mendifinisikan Jahmiyah sebagai golongan menafikan sifat Allah Taala. Tuduhan ini tanpa rujukan dan tanpa muka surat yang boleh membuktikan sesahihannya.
Padahal Syeikh mengatakan sebaliknya, golongan Jahmiyah ini menurutnya keluar daripada Islam dan ada bab khusus menentang kesesatannya. Rujuk kitab “Sorih Al-Bayan Fir Roddi ‘Ala Man Khalafal Quraan” Bab “Bida’aah Al-Jahmiyah” m/s 281, “ Izdhar al-‘Aqidah As-Sunniyah Syarah al-‘Aqidah At-Thahawiyyah” m/s 324, syeikh mensyarahkan Al-‘Akidah Thohawiyah yang menyebut beberapa golongan-golongan sesat yang bercanggah dengan Ahlus-sunnah Wal-Jamaah termasuk golongan Al-Jahmiyah, bahkan Syeikh mendifinisikan mereka sebagai suatu kumpulan yang dinisbahkan kepada Jaham Bin Sofwan yang mengatakan : sesungguhnya Allah Taala adalah sebenarnya udara ini, bersama-sama dengan segala sesuatu dan berada di atas segala sesuatu, golongan ini juga mempercayai bahawa neraka dan syurga akan binasa kelak. Selain itu sila rujuk Kitab “Bughyah At-Tholib Li Ma’rifatil Ilmi Ad-Deenil Wajib“ m/s 23-24, 50-51 dan juga kitab Mukhtasor Bughyah m/s 8-9, 21, Syeikh dalam membahaskan “makna Al-Qayyum” (“Bughyah At-Tholib Li Ma’rifatil Ilmi Ad-Deenil Wajib“ m/s 23-24, Kitab Mukhtasor Bughyah m/s 8-9) dan “Beriman Kepada Kewujudan Neraka” (“Bughyah At-Talib Li Ma’rifatil Ilmi Ad-Deenil Wajib“ m/s 50-51, Mukhtasor Bughyah m/s 21) , mengatakan : “golongan Jahmiyah bercanggah dengan nash Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma’ Umat Islam kerana beri’tikod neraka dan syurga akan binasa”. Kemudian Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi mengatakan : ” Ibn Taymiyyah Al-Harrany dalam “Kitab Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyyah” mengkafirkan golongan Jahmiyah secara ijma’ ulama’ tetapi malangnya Ibn Taymiyyah Al-Harrany sendiri mengambil separuh iktikod golongan Al-Jahmiyah ini lalu mengatakan neraka sahaja akan binasa dan tidak akan kekal seorang pun di dalam “Kitab Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyyah” selepas mengkafirkan Jahmiyah. Perkara ini dikuatkan lagi, bila anak murid kesayangannya sendiri, Ibn Qayyim Al-Jauziyyah menukilkan kata-kata Ibn Taymiyah Al-Harrany ini dalam kitabnya “Hadi Al-Arwah Ila Biladil Afrah”. Menurut Syeikh Ahlus-sunnah wal jamaah mengatakan kedua-duanya pandangan Jahmiyah ataupun Harrary, kedua-duanya keluar daripada Islam kerana menafikan apa yang telah qath’i di dalam al-quran dan sunnah dan ijma’ umat Islam. Cuba lihat firman Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat ayat 64-66 :

“Sesungguhnya Allah mela’nati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala (neraka), ((64)) mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; mereka tidak memperoleh seorang pelindungpun dan tidak (pula) seorang penolong. ((65)) Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata: “Alangkah baiknya, andaikata kami taat kepada Allah dan taat (pula) kepada Rasul. ((66)).

Mereka berdua yakni Ibn Taymiyyah dan Jahm bin Sofwan bercanggah dengan firman Allah “mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; mereka tidak memperoleh seorang pelindungpun dan tidak (pula) seorang penolong. ((65))”.Imam As-Subki menentang Ibn Taymiyah Al-Harrany dalam masalah ini lalu menamakan Kitabnya (( Al-I’tibar Bi Baqoo-Il Al-Jannah Wan-Naar )). Kami mencabar Abu Syuib membawakan perkataan Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi yang membuktikan dakwaan beliau tersebut. Jika tidak dapat membuktikannya sila tarik balik dakwaan anda secara terang-terangan seperti mana yang anda membuat tuduhan di majalah i ataupun anda lebih selesa bersemuka di padang mahsyar yang lebih adil dan saksama? Inilah jadahnya sekiranya hanya menterjemahkan web site berteraskan fitnah dan rekaan tanpa kajian terlebih dahulu. Ahlus-sunnah Wal-Jamaah tidak seperti mereka. Kajian dibuat secara teliti, ditentukan buktinya baru memberi fakta yang tepat serta maklumat yang sukar anda khuatiri.
5. Menuduh Muhaddits Syeikh Abdullah al-Harory Al-Habashi berfahaman Murjiah. (rujuk majalah I, pada m/s 17). Tuduhan ini tanpa rujukan dan tanpa muka surat yang boleh membuktikan sesahihannya. Amat melucukan bila penulis mendengarnya, golongan Murjiah juga ditentang keras dengan panjang lebar oleh syeikh dalam kitab “ Izdhar al-‘Aqidah As-Sunniyah Syarah al-‘Aqidah At-Thahawiyyah”. Miskin betul dalil golongan wahhabi ini..
6. Memfitnah Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi berakidah Jabariah. (rujuk majalah I, pada m/s 17). Tuduhan ini tanpa rujukan dan tanpa muka surat yang boleh membuktikan sesahihannya. Bahkan syeikh perpandangan sebaliknya.

7. Mendakwa Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harory Al-Habasyi berfahaman Syiah dan Rafidhah. (rujuk majalah I, pada m/s 17). Tuduhan ini tanpa rujukan dan tanpa muka surat yang boleh membuktikan sesahihannya.

8. Wahhabi mengatakan Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi mengatakan Ummul Mukminin Aishah telah bermaksiat kepada Allah. (rujuk majalah I, pada m/s 17). Kata-kata Abu Syuiab tetap tidak mempunyai bahan rujukan, Perkara ini ditimbulkan supaya mengelirukan orang awam. Cuba rujuk sikap amanah Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi dalam menukilkan nash ulama’ulama’ dalam masalah ini. Tengok “ Izdhar al-‘Aqidah As-Sunniyah Syarah al-‘Aqidah At-Thahawiyyah” m/s 314 : (( sesungguhnya Al-Faqih Al-Mutakallim Ibn Fuwrak dalam kitab Maqoolaat Al-Asy’ary (m/s 187-188) menukilkan kata-kata Abu Al-Hasan Al-Asy’ary tentang orang berselisih dengan Ali Bin Abu Tholib-semoga Allah meredhoinya- lalu berkata sebagaimana nashnya : (( dan adalah-iaitu Al-Asy’ary- berkata tentang perkara yang berkaitan dengan orang yang berselisih dengannya (Ali Bin Abu Tholib) dan orang yang ingkar akan kepimpinannya, sesungguhnya kesemuanya berada dalam kesalahan dengan apa yang telah mereka lakukan, iaitu mereka mengingkari kepimpinannya dan keluar daripadanya. Beliau pernah mengatakan tentang ‘Aisyah –semoga Allah meredhoinya-bahawa dia (‘Aisyah) telah berniat untuk keluar ( dari kepimpinanan Ali Bin Abu Tholib) semata-mata untuk mengishlahkan (memperbaiki di antara dua pihak yang bertelagah supaya berdamai dan reda di antara keduanya. Adapun Thalhah, zubir, maka kedua-duanya keluar dari (kepimpinan Ali Bin Abu Tholib) Ini adalah kerana mereka melakukan perkara tersebut berdasarkan takwilan mereka yang mujtahid berpandangan ….))seterusnya syeikh memberitahu bahawa (( “ ini adalah nash yang terang dan jelas daripada Syeikh kepada ahlus-sunnah wal-jamaah iaitu Abu hasan al-asy’ary tentang setiap yang memeranginya itu telah melakukan maksiat. Dan sesungguhnya Thalhah dan Zubir, Ai’syah bertaubat daripada perkara tersebut secara pasti (jazam)”)).

9. Kerana Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harory Al-Habasyi menekan ilmu tauhid dan beramalan kesufian mereka mengatakan inilah sebab boleh membawa perpecahan dan memecahbelahkan umat Islam. (rujuk majalah I, pada m/s 17). Saudara sendiri pasti tahu apa jawabnya, memang kebiasan wahabi mengatakan ilmu tasauf adalah bukan dari ajaran Islam. Padahal ilmu tersebut hanyalah seperti ilmu-ilmu lain, mengalami proses pengisthilahan baru. seperti mana Ilmu Hadits dan ilmu Fiqh. Akan tetapi teras dan asasnya memang sudah wujud di dalam al-Quran dan diajari oleh nabi dan sahabat tanpa mengishtilahkannya sebagai ilmu tasauf.

10. Mendakwa Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi tidak akan mengiktiraf keislaman seseorang kecuali kepada mereka yang tunduk dan mengakui akidah yang dibawa oleh syeikh mereka sahaja. (rujuk majalah I, pada m/s 17). Ini amatlah bercanggah dengan apa yang selalu Muhaddits Syeikh Abdullah al-Harory selalu utarakan. Beliau dengan rendah diri mengakui
” Kita adalah satu kumpulan (fi-ah) daripada kumpulan-kumpulan ahlus-sunnah wal-Jamaah”. Jelas menunjukkan yang syeikh dengan sifat tawadhuknya berpesan kepada anak muridnya bahawa Ahlus- Sunnah wal jamaah adalah ramai dan mereka adalah mejoriti umat Islam itu sendiri. Padahal golongan wahhabilah yang minoriti inilah yang sebenarnya tidak menerima keislaman seseorang itu sekali-kali melainkan seseorang itu mengiktiraf iktikod mereka ” Allah duduk bersemayam di atas Arasy”.

11. Wahabi mengatakan Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi mentakwilkan sifat-sifat Allah, antara contoh yang Abu Syuib bagi (selepas di copy paste dari Abdul Rahman Al-Dimasqiah) mentakwilkan kalimah istiwa kepada istila’ iaitu berkuasa. Menurut Abu Syu’aib sebab itulah Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi bukan bermazhab syafie dalam fiqh dan akidah. (rujuk majalah I, pada m/s 17). Ini adalah ekoran daripada kaedah yang direka oleh wahabi itu sendiri ” At- Takwil hua At-Taa’thil”. Kaedah bida’ah ini rekaan Ibn Taymiyah al-Harrany yang kemudiannya diikuti secara taqlid buta oleh golongan al-wahhabiyah. Padahal takwil itu sendiri wujud di zaman salaf lagi, bukan takwilan secara ijmal sahaja, bahkan telah wujud takwilan secara tafshili sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Bukahary, Sufwan Atsaury, Imam Ahmad dan sebagainya. Al-Hafidh Murtadho Azzabidi dan ulamak-ulamak muhadditsin dan fiqh yang lain juga mentakwilkan istiwa kepada “istila”. Apa yang wahhabi akan hukumkan sekian ramai ulamak yang mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihaat?

12. Mentakwilkan kalimah istiwa kepada istila’ iaitu berkuasa hanyalah kepercayaan muktazilah. (rujuk majalah I, pada m/s 17).

13. Mendakwa Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi mengatakan al-Quran merupakan lafaz jibril. Abu Syu’Aib seterusnya mengatakan syeikh mengatakan al-Quran bukan kalamullah. (rujuk majalah I, pada m/s 17).Siap bagi muka surat palsu lagi, beliau mengatakan perkara tersebut boleh dirujuk dalam kitab Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi, “ Izdhar al-‘Aqidah As-Sunniyah Syarah al-‘Aqidah At-Thahawiyyah” m/s 51. kemudiantempat yang lain beliau mengatakan perkara ini terdapat pada m/s 591”.
Bohoong….!!
Setelah mengkaji kitab-kitab Syeikh Al-Habasyi termasuk kitab Izhar al-Aqidah al-Sunniyyah pada setiap halaman didapati tiada satupun kenyataan seperti yang dituduh dalam mana-mana karangan Syeikh Al-Habasyi sama ada secara lafaz ataupun makna.Tetapi yang wujud amat berbeza dengan apa yang dituduh, yang pastinya kenyataan Syeikh Al-Habasyi bahawa al-Quran adalah Kalam Allah banyak terdapat dalam kitab karangan beliau dan ini teks-teksnya:-

فقول المؤلف ( الامام الطحاوي ) و ان القرءان كلام الله منه بدا بلا كيفة قولا معناه أن القرءان من الله بدا أيظهرأي انزالا على نبيه
“ Kenyataan Imam At-Tohawi : ‘ al-Quran itu merupakan Kalam Allah daripadaNya bada kata-kata tanpa berbentuk’ maknanya al-Quran itu daripada Allah bada iaitu terbit bererti diturunkan ke atas nabiNya ”.
” فقولنا القرءان كلام الله “Erti: “ Maka kenyataan kita al-Quran adalah Kalam Allah ”.
Kedua-dua kenyataan Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi di atas tadi tertera dalam kitab beliau , “ Izdhar al-‘Aqidah As-Sunniyah Syarah al-‘Aqidah At-Thahawiyyah” cetakan ketiga Da Al-Masyari’ tahun 1417H-1997M pada halaman 83.Ini membuktikan bahawa dakwaan si penuduh adalah dusta.
Begitu juga di dalam kitab Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi berjudul Bughyah At-Tholib Li Ma’rifatil Ilmi Ad-Deenil Wajib cetakan ketiga Dar Al-Masyari’ tahun 1416H-1996M pada halam 18 tertera kenyataan Syeikh yang amat bercanggah dengan apa yang difitnah oleh si penuduh dan ini dia teks Syeikh Al-Habasyi:-
Teks Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi (1)
: -“القرءان والتوراة والإنجيل والزبور وسائر كتب الله إن قصد بها الكلام الذاتي فهي أزلية ليس بحرف ولا صوت وإن قصد بها اللفظ المنزل الذي بعضه بلغة العرب وبعضه بالعبرانية وبعضه بالسُّريانية فهو حادث مخلوق لله لكنها ليست من تصنيف ملَك ولا بشر”.
Erti: “ al-Quran, Taurat, Injil Zabur dan seluruh kitab-kitab Allah, sekiranya semua itu dimaksudkan dengan Kalam Allah Yang Zatiy (sifat Kalam Allah) maka ianya adalah azali tiada permulaan dan bukan berhuruf dan tidak juga dengan suara, dan sekiranya di maksudkan semua itu dengan Lafaz al-Munazzal (lafaz yang diturunkan) yang mana sebahagiannya berbahasa Arab,Ibraniyah dan Suryaniyah maka ianya adalah ciptaan Allah tetapi perlu diingatkan bahawa (al-Quran, Taurat, Injil, Zabur dan seluruh kitab Allah) bukanlah dari karangan mana-mana malaikat dan bukan juga karangan manusia”.

Teks Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi (2) : -
فهي عبارات عن الكلام الذاتي الذي لا يوصف بأنه عربي ولا بأنه عبراني ولا بأنه سرياني وكلٌّ يطلق عليه كلام الله”
Ertinya: Lafaz al-Munazzal itu adalah menunjukkan kalam Allah Yang Zatiy ( sifat Kalam Allah ) yang mana sifat Kalam bagi Allah itu tidak harus dikatakan sebagai bahasa Arab atau bahasa Ibraniy atau bahasa Suryani dan ketahuilah bahawa kedua-duanya adalah kalam Allah.
Kenyataan Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi tersebut amat jelas beliau beraqidah bahawa al-Quran itu adalah kalam Allah, tidak kiralah apa yang hendak dimaksudkan samaada sifat kalam Allah ataupun Lafaz al-Munazzal, al-Quran tetap kalam Allah.
Berkata Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi lagi pada hal ini seperti termaktub dalam kitab beliau berjudul “Syarhul Qawim Fi Halli Alfaz Sirotul Mustaqim” cetakan pertama Dar Masyari’ tahun 1419H-1999M halaman 128 teksnya:
“صفة الكلام القائمة بذات الله تعالى يقال لها كلام الله واللفظ المنزل الذي هو عبارة عنه يقال له كلام الله والإطلاقان من باب الحقيقة”
Erti: “ Sesungguhnya sifat kalam bagi zat Allah ta’ala dinamakan sebagai Kalam Allah dan begitu juga Lafaz al-Munazzal yang menunjukkan kepada sifat kalam Allah dinamakan sebagai Kalam Allah, sandaran kedua-dua itu sebagai Kalam Allah adalahdari segi hakikat kebenaran”.
Kenyataan di atas merupakan pembuktian bahwa dakwaan penuduh kononnya Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi dan anak-anak murid beliau mendakwa al-Quran adalah ibarat daripada kalam Jibril (rujuk tuduhan nom 2) merupakan tuduhan yang palsu kerana amat jelas Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi mengatakan al-Quran itu juga adalah ibarat yang menunjukkan kepada Kalam Allah dan bukan kalam Jibril.
inilah pula jawapan daripada Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi rentetan tuduhan daripada Abdul Rahman Al-Dimashqiyah :

ادعى عبد الرحمن دمشقية على الشيخ عبد الله الهرري ادعاءات تردها مؤلفات الشيخ ، واليك ذلك:أولاً: ادعى عبد الرحمن دمشقية أن الشيخ يقول إن القرءان ليس كلام الله :-وإليك ما قاله الشيخ عبد الله في كتابه الدليل القويم على الصراط المستقيم في فصل وجوب الكلام لله تعالى: وأما تسمية اللفظ المنزل كلام الله ، فلأنه يدل على الكلام الذاتي لأنه عبارة عن الكلام الذاتي ولأنه ليس من تأليف جبريل ولا من تأليف محمد . أنتهى كلام الشيخ، وقال في كتابه بغية الطالب:أي أن صفة الكلام القائمة بذات الله يقال له كلام الله ، واللفظ المنزل الذي هو عبارة عنه يقال له كلام الله ، فتبين أن القرءان له إطلاقان : الأول إطلاقه على الكلام الذاتي _الأزلي الأبدي_ الذي ليس هو بحرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها ، والثاني إطلاقه على اللفظ المنزل الذي يقرؤه المؤمنون. انتهى كلام الشيخ ، ومثل ذلك تجده في كتابه شرح العقيدة الطحاوية، فانظر يا طالب الحق إلى هذا الإفتراء المحض
14. Abu Syuib mengaitkan Syeikh dengan Murjiah dalam masalah Iman dan Jahmiyah sekali lagi. Abu Syu’Aib mengatakan sebab dia berkata demikian kerana Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi memisahkan antara Iman dan amal. (rujuk majalah I, pada m/s 17). Kemudian Abu Syu’Aib memperincikan masalah ini lalu beliau mengatakan amalan seseorang tidak ada kena mengena dengan iman. Maka seseorang itu beriman disisi mereka walaupun meninggalkan solat. Sekali lagi muka surat palsu di kemukakan oleh Abu syu’Aib iaitu di dalam kitab Al-Dalil Al-Qawim: m/s ; 7 dan Bughyah Tholib m/s 51. Rujukan ini tidak terdapat langsung di dalam kitab Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi.
Abu Syu’Si bohooong lagi…
Kitab Bughyah At-Tholib m/s 51 : Syeikh mensyarahkan pada muka surat tersebut tentang “beriman kepada kewujudan neraka dan azabnya, dan tentang Keimanan kepada Siroth”.Tiada kaitan dengan persoalan pemisahan iman dan amal, juga tiada kaitan orang yang meninggalkan solat. Apa yang boleh difahamkan disini, Abu Sya’Aib telah mengkafirkan orang yang meninggalkan solat. Inilah kejahilan dan kedangkalan dalam memahami hadits. Lihat!!! inilah sikap wahabi..orang ni kafir..orang tu kafir..saudara,apa puncanya? Puncanya ialah ; mereka jahil murakkab, hadits tidak difahami tapi beriya-riya mengaku muhaddits..memalukan..

15. Mendakwa Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi mengatakan “ sesiapa yang mengucapkan La ilaha illallah walaupun sekali dalam seumur hidup tetapi tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak melaksanakan kefarduan yang telah ditetapkan, tidak menjauhi kemaksiatan mereka di kira sebagai Islam yang beriman. (rujuk majalah I, pada m/s 17). Abu Syu’Aib berkali-kali memberi rujukan palsu, Al-Dalil Al-Qawim m/s 9-10, Bughyah At-Tholib m/s 51.

Bohoong lagiiii…..
kitab Bughyah At- Tholib m/s 51 ; sekali lagi hamba tegaskan muka surat tersebut berkisar tentang ” Beriman kepada kewujudan neraka dan azabnya dan tentang beriman kepada adanya Siroth” Tiada kaitan pun dengan dakwaan dan tuduhan Abu Syu’Aib”..ya Allah ada juga orang macam Abu Syu’aib.


16. Sekali lagi menuduh Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi sebagai berakidah Jabariyyah. (rujuk majalah I, pada m/s 17,18).

17. Mereka mengatakan Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi mengatakan Allah lah yang menolong seorang kafir di atas kekufurannya. Katanya kalu tidak kerana Allah maka tidaklah seorang itu menjadi kafir. (rujuk majalah I, pada m/s 18). Abu syuAib mengutarakan perkara ini ada di dalam kitab Al-Nahju Al-Salim m/s 71.

18. (rujuk majalah I, pada m/s18). Yang ini amat menipu sekali, Abu Syuaib menuduh Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi dan anak-anak muridnya mengatakan sesiapa yang pergi menziarahi kubur dan memohon hajat disisi qubur, ahli qubur akan keluar dari kubur-kubur mereka mereka untuk menunaikan hajat orang yang memohon kepada mereka kemudian kembali kepada qubur semula. Lalu Abu Syu’aib menipu besar, beliau mengatakan Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi menyebutnya di dalam Al-Dalil Al-Qawim m/s 173, Bughyah At Tholib m/s 8, dan sorih al-Bayan m/s 57,62.
Bohooong…!!
Padahal muka surat tersebut syeikh membincangkan perkara yang tiada kaitan langsung dengan tuduhan Abu Syuiab. konon-kononnya nak tunjuk ilmiyah, tapi buat jenayah ilmiyah. Sikap wahhabi turun-temurun ini yang diwarisi secara bersanad daripada Muhammad Abdul Wahhab dan Ibn Taymiyyah al-Harrany.
cuba lihat ;

Kitab Bughyah Tholib m/s 8, membicarakan tentang muqaddimah kitab atau pengenalan kitab ini dan tidak ada kaitan langsung dengan tuduhan As-Syu’iab al-Kazzab.

kitab Shorih Al-Bayan m/s 57, membicarakan tentang penentangan terhadap golongan Muktazilah tiada kaitan langsung dengan tuduhan tersebut. Pada m/s 62, Syeikh membahaskan tentang Takwil di dalam Al-Quran Dan Hadits tiada kaitan langsung degan tohmahan tersebut. Penipu betollah si abu syuAib ini…

Kitab dalil Al-Qawiim tiada pada simpanan penulis. Penipuan ini sudah cukup untuk mengatakan tohmahan ini tidak berasas sama sekali.

19. Mendakwa Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi dan anak-anak muridnya mensahihkan hadits yang lemah. Abu Syu’Aib tambah lagi Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi dan anak-anak muridnya mensahihkan hadits yang palsu. Selain itu juga menurut Abu Syu’Aib, Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi melemahkan hadits sekiranya bercanggah dengan beliau. (rujuk majalah I, pada m/s 18). Abu Syu’Aib mengatakan ini ada dalam kitab Al-maulid an-nabawi..Kali ini Abu Syu’Aib tidak berani menyebut muka surat.Tohmahan ini adalah merujuk kepada diri mereka sendiri. Inilah adat kebiasaan wahhabi menshohihkan hadits palsu dan hadits dhoif ,mendhoifkan hadits sohih sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Albaany Al-Mujassim.

20. Mendakwa Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi mencela para sahabat. Kemudian sahabat yang di maksudkan itu adalah Muawiyyah bin Abi Sufian. (rujuk majalah I, pada m/s 18). Tohmahan ini tiada sebarang bukti ataupun muka surat.

21. Mendakwa Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi mencela Aisyah. (rujuk majalah I, pada m/s 18). Tohmahan ini tiada sebarang bukti ataupun muka surat.

22. Mendakwa Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi mencela Khalid bin Al-Walid. (rujuk majalah I, pada m/s 18). Tohmahan ini tiada sebarang bukti ataupun muka surat.

23. Mendakwa Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi berkata sesiapa yang tidak bersama pemerintahan Ali mati dalam keadaan jahiliyyah. (rujuk majalah I, pada m/s 18). Tohmahan ini tiada sebarang bukti ataupun muka surat. Mereka lupa Ibn Hajar al-Asqolany dalam kitab Ad-Durarul Kaminah telah mengatakan Ibn taymiyah mengkafirkan Imam ali Bin Abu -Tholib dan mendakwa Ali Bin Abi Tholib tidak sah imannya serta mempersalahkan Imam Ali Bin Abu Tholib dalam 17 permasalahan agama bercanggah dengan kitabullah..na’uzubillah.
24. Mengatakan Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi mengkafirkan Ibn Taymiyah. (rujuk majalah I, pada m/s 18). Syeikh menukilkan di dalam Kitab “Maqoolaat As-Sunniyyah fi kashfi Dholaalaat Ahmad Taymiyyah” berlambak ulamak Muhadditsin, Fiqh dan Tasauf mengkafirkan Ibn taymiyah kerana beliau mengkafirkan umat islam dan menjisimkan Allah dengan makhluk. Pengkafiran kepada mujassimah adalah pandangan Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafie,dan juga Imam Ahmad.

25. Mengatakan Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi mengatakan kewajipan pertama bagi setiap mukallaf mengiktiraf kekufuran Ibn Taymiyah Al-Harrany. (rujuk majalah I, pada m/s 18). Kedangkalan Abu Syu’aib dan terpapar jelas kerana syeikh mengatakan dalam “kitab Muktasor Abdillah Al-Harory Al-Kafil bi ‘Ilmi Ad-Deen At- Tdhorury” selepas Muqaddimah sebaliknya tidak sebagaimana tuduhan Khairul Anwar Al-Kazzab. Kitab ini biasanya di ajar kepada Mutadi’ (orang yang baru belajar). Berkata Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi :
(( “Wajib bagi semua mukallaf untuk memeluk agama Islam, meyakininya untuk selamanya dan melaksanakan segala hukum-hukum yang diwajibkan atasnya. Di antara hal yang wajib diketahui dandiyakini secara mutlak, dan wajib diucapkan dalam kadar yang paling segera jika memang dia (mukallaf) kafir, atau jika tidak (Muslim) maka wajib mengucapkannya dalam shalat, adalah dua kalimat syahadat: yang maksudnya ” aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah dan Nabi Muhamad itu pesuruh Allah ” Makna أشهد أن لا إله إلا الله : aku mengetahui, meyakini dan mengakui (dengan ucapan) bahwa tidak ada yang disembah dengan hak (benar) kecuali Allah, yang Esa, tiada sekutu bagi-Nya.))
Bohooong..
Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harory Al-Habasyi berkata sebaliknya. Rujuk kitab“Sorih Al-Bayan Fir Roddi ‘Ala Man Khalafal Quraan” Cetakab Darul Masyari’ m/s 482, bab ;
“Penjelasan hukum pengharaman bersalam-salaman lelaki dan perempuan ajnabiyah tanpa pelapik”. Barangsiapa mencari kebenaran dan membaca dengan teliti serta mengkaji nescaya akan terserlahlah kebenarannya itu.
30. Mengatakan Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi membolehkan wanita keluar rumah dalam keadaan bertabarruj dan memakai wangi-wangian walaupun tanpa keizinan dan keredaan suami. rujuk majalah I, pada m/s 18). Abu SyuAib menuduh tanpa rujukan.

31. Abu SyuAib memfitnah Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi membolehkan berjual beli anak yang merdeka. (rujuk majalah I, pada m/s 18). Abu Syuib menuduh tanpa rujukan.

32. Abu SyuAib Mengatakan Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi mengharuskan memakan hasil riba. (rujuk majalah I, pada m/s 18). Abu SyuAib menuduh tanpa rujukan.

33. Mengatakan Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi membolehkan bersolat dengan pakaian yang bernajis. (rujuk majalah I, pada m/s 18). Kali ini ada rujukan, kata Abu Syu’aib dakwaannya ini ada dalam Bughyah At Tholib m/s 99.

34. Mengatakan Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary tarikat rifaeyah dan naqsyabandiyah. Bagi Abu Syui’ab torikat adalah menyeleweng. (rujuk majalah I, pada m/s 18). Ini pun tanpa rujukan.

____________________________________
PANDANGAN ULAMA PONDOK MALAYSIA PERIHAL SYEIKH WALIYULLAH ABDULLAH AL-HARARI

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani.

Segala puji bagi Tuhan, Pengurus sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi yang terpilih, sayyididuna Muhammad dan ke atas ahli keluarganya, serta para sahabat baginda seluruhnya..

Adapun …

Maka sesungguhnya aku telah membaca dan meneliti kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Muhaddits Al-Syeikh Abdullah Al-Harary Al-Habasyi yang amat dihormati- semoga Allah menjaganya- terutamanya pada bab membicarakan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah dan selainnya seperti apa yang terdapat pada kitab “ Almaqoolat As-sunniyyah”, “kitab syarah shirot Mustaqim”, “dan Bughyah Thalib.”

Dan sesungguhnya apa yang mengembirakan aku (bila menatap apa yang terdapat di dalam kitab-kitab al-Muhaddits Syeikh Abdullah Al-Harary ) tentang permasalahan yang berkaitan dengan kumpulan sesat al-wahhabiyah, golongan Mujassimah, dan golongan yang melakukan perkara-perkara bid’aah dalam agama. Semenjak kami mempelajari ilmu daripada Syeikh Al-Muhaddits Muhammad Yassin Bin ‘Isa Al-Padany Al-Makky dan selainnya, sesungguhnya kami memerangi ideology-ideologi pemikiran sesat, dan kami sekarang ini dalam langkah membantah dengan keras permasalahan golongan Al-Wahhabiyah secara terang-terangan di khalayak ramai bertujuan untuk menyebarkan kebenaran yang amat nyata yang merupakan agama Tuhan, yang memiliki sekalian alam.

Dan semoga Allah senantiasa memberi taufiq kepada kami di atas apa yang di kasihiNya dan yang di redhaiNya, dan semoga Allah mematikan kami dengan kesudahan yang baik .


...........................

Ketua ribat Al-madrasah Ad-diniyah Al-Bakriyah di Kelantan,
Pondok Pasir Tumbuh Malaysia,


Haji Hasyim Bin Haji Abu Bakar.

2 comments:

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.

Klik Gambar Untuk Cepat

APA ITU WAHABI SEBENARNYA ?

AKIDAH ISLAM

AKIDAH ISLAM
INILAH AKIDAH ISLAM YANG RIWAYATKAN OLEH IMAM MUSLIM DALAM SOHIHNYA

SYEIKH ABDULLAH AL-HARARI : PAKAR HADITH ZAMAN KINI & PEJUANG AQIDAH ISLAM ZAMAN KINI

SYEIKH ABDULLAH AL-HARARI : PAKAR HADITH ZAMAN KINI & PEJUANG AQIDAH ISLAM ZAMAN KINI
Pakar Ilmu Hadith Zaman Kini Adalah Seorang Ulama Yang Beraliran Ahli Sunnah Wal Jama'ah Iaitu Al-Muhaddith Syeikh Abdullah Al-Harari. Wahhabi Yang Memusuhi Islam Dan Wahhabi Yang Membawa Ajaran Mujassimah Sangat Benci Terhadap Semua Ulama Islam Dan Mengkafirkan Umat Islam

Syeikh Abdullah Al-Harari

  • http://www.youtube.com/watch?v=3XfsIPzC4S8&NR=1

SYEIKH SAYYID 'ALAWI AL-MALIKY

SYEIKH SAYYID 'ALAWI AL-MALIKY
Beliau merupakan ulama ASWJ yg dikafirkan oleh Wahhabi. Beliau mengajar di Masjid Al-Haram Mekah di Bab As-Salam mengenai ilmu aqidah Ahli Sunnah Wal Jama'ah Al-Asya'irah. Kemudian beliau dihalau oleh Wahhabi dan dimaki oleh Wahhabi sebagai Thogout Babis Salam. Wahhabi adalah Yahudi dan pembunuh ulama Islam.

Blog Ini Telah Mencecah Lebih 1 Juta Pengunjung Dalam Masa 10 Bulan Dari Pembukaan

Min Aina Yanzuruna Ilaina?