04 September, 2011

Pembohongan Pusat Zakat Pada Isu Asnaf "Fisabilillah"
Fi Sabilillah merupakan asnaf yang layak menerima zakat. Mengikut Mazhab Empat(Syafie',Maliki,Hanafi dan Hambali) dan Jumhur Ulama, Fi Sabilillah bererti mereka yang berjuang atau berjihad di jalan Allah. Cuma pada ijtihad Imam Ahmad mengharuskan tambahan dari asnaf ini kepada menunaikan haji dan ia ada dalil dari hadith yang jelas tetapi tidak ada seorang pun dikalangan ulama mazhab menyatakan asnaf Fisabilillah itu adalah untuk seluruh perkara yang baik.

Namun Pusat Zakat di Malaysia termasuk Baitul Mal di Perlis sering menipu umat Islam dalam isu asnaf Fisabilillah ini sehinggakan asnaf Fakir dan Miskin masih lagi terabai dan tidak diurus dengan baik waktu yang sama asnaf FiSabilillah pula TERPALING banyak dapat zakat saban tahun dengan cara memperluaskan secara berlebihan erti asnaf tersebut sehingga bercanggah dengan mazhab empat.

Pada kali ini untuk kali per 1, saya akan bongkarkan pembohongan Pusat Zakat di Malaysia berkaitan asnaf Fi Sabilillah kononnya meluaskan makna asnaf tersebut kepada Kesemua Amalan Kebaikan sehinggakan yang tidak layak pun dapat zakat juga dengan jumlah yang amat besar.
PUSAT ZAKAT BOHONGI HUKUM IMAM AR-RAZI DALAM ASNAF ZAKAT FI SABILILLAH

Pusat zakat dengan rasminya dalam video di atas menjelaskan kononnya asnaf Fi Sabilillah adalah UMUM termasuk semua perkara kebaikan dengan membohongi kenyataan sebenar hukum para ulama Islam tersebut. Pusat Zakat termasuk pembentang kertas kerja isu asnaf ini iaitu Hainani Muji Tahir yang digambarkan kononnya sebagai ulama hebat Msia dalam isu zakat pabila menjelaskan asnaf ini cuba mengambarkan kepada umum kononnya HUKUM pengagihan zakat kepada asnaf FiSabilillah itu umum kepada "seluruh perkara kebaikan" merupakan hukum yang dinyatakan oleh Imam Ar-Razi. Benarkah Imam Ar-Razi dan selainnya menyatakan hukum itu sedemikian?


Klik Gambar Untuk Bukti Dari Kitab Tafsir Imam Ar-Razi

1- Imam Ar-Razi apabila mentafsirkan asnaf ke tujuh itu menyatakan tafsiran para ulama pada ayat asnaf zakat Fisabillah adalah beerti Orang yang berjuang/berjihad dijalan Allah iaitu Al-Ghuzat muslimin yang berperang. Kemudian Imam Ar-Razi menukilkan hukum sedemikian adalah juga pandangan Imam Syafie, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah.

2- Imam Ar-Razi kemudian menyatakan ZAHIR pada ayat FiSabilillah tidak WAJIB dihadkan kepada kesemua pejuang/mujahid dan kemudian beliau sekadar menukilkan nukilan Al-Qaffal Al-Syashi yang didakwa oleh Al-Qaffal ianya daripada sebahagian fuqoho' yang tidak langsung dikenali merekalah yang dikatakan mengharuskan pengagihan sedekah-sedekah (Ash-Shodaqoot) kepada SEMUA jenis perkara-perkara KEBAIKAN. Apabila fuqoho yang didakwa itu TIDAK dikenali maka hukum yang diputar belit tidak sepatutnya diguna pakai selain ia bercanggah dengan mazhab empat.

3- Jika diperhatikan dalam kitab tafsir Imam Ar-Razi yang berjudul Mafatihul Ghaib tersebut pabila menukilkan nukilan Al-Qaffal daripada fuqoho yang TIDAK DIKENALI beliau hanya menyebut perkataan "As-Sodaqot" itulah yang harus diberikan kepada apa-apa perkara kebaikan dan BUKAN perkataan ZAKAT atau As-Sodaqoot Wajibah yang bererti zakat. Pada bahagian yang sama Imam Ar-Razi membezakan antara As-Sodaqot yang Mandub iaitu sedekah pemberian sunat yang bukan zakat dengan As-Sodaqot yang Wajib iaitu zakat itu sendiri yang wajib. Bahkan secara jelas Imam Ar-Razi menggunakan perkataan ZAKAT pada menjelaskan asnaf Fi Sabilillah itu bermaksud pejuang/mujahid BUKAN semua perkara kebaikan.


Klik Pada Gambar Untuk Pembuktian Dari Fahaman Kitab Tafsir Imam Ar-Razi

4- Bagi ulama yang benar-benar belajar tafsir Imam Ar-Razi ini secara Talaqqi berguru maka dia akan dapati dalam perbincangan ini sebenarnya Imam Ar-Razi TIDAK mengharuskan zakat itu diberikan kepada "seluruh perkara kebaikan" tetapi yang diharuskan untuk diberi "kepada seluruh perkara kebaikan" adalah dari hasil SEDEKAH sunat dan BUKAN dari hasil zakat yang wajib itu.
Bahkan Al-Qaffal menyatakan dalam kitabnya sendiri berjudul Hilyatul Ulama bahawa: Pengagihan zakat kepada asnaf Fi Sabilillah adalah beerti mujahid dan pejuang dan TIDAK kelihatan langsung Al-Qaffal mempersetujui zakat itu diberi kepada seluruh perkara kebaikan.

5- Pembohongan pusat zakat pada kenyataan Imam Ar-Razi dalam isu asnaf Fisabillah ini adalah satu niat jahat mengumumkan/mengluaskan erti asnaf zakat Fisabillillah dengan pengluasan erti yang melampau-lampau dan BERCANGGAH dengan mazhab empat termasuk Mazhab Syafie yang diamalkan di Malaysia. Saya bersangka baik mungkin pusat zakat tidak dapat membezakan antara kenyataan Imam Ar-Razi pada As-Sodaqot Mandubah yang mana ia bererti sedekah sunat bukan zakat DENGAN As-Sodaqot Wajibah iaitu zakat yang wajib sehingga keliru dalam pembahagian zakat wajib kepada asnaf fisabilillah dengan sedekah am untuk kebaikan umum.

Insya Allah saya akan bongkarkan lagi bagaimana Pusat Zakat juga menipu dan membohongi kenyataan penulis tafsir Al-Manar iaitu Rasyid Redha dan membohongi puluhan kenyataan para ilmuan lain dalam tafsiran asnaf fisabilillah ini. Nantikan.

Soalan! Adakah pembahagian zakat yang berjumlah TERPALING BANYAK kepada asnaf Fisabilillah yang telah diperluaskan ertinya secara berlebih lebihan sehingga yang tidak layak pun dapat zakat itu mampu mengurangkan kadar Fakir & Miskin dengan meningkatkan ekonomi mereka&umat Islam?

www.abu-syafiq.blogspot.com

No comments:


Klik Gambar Untuk Cepat

APA ITU WAHABI SEBENARNYA ?

AKIDAH ISLAM

AKIDAH ISLAM
INILAH AKIDAH ISLAM YANG RIWAYATKAN OLEH IMAM MUSLIM DALAM SOHIHNYA

SYEIKH ABDULLAH AL-HARARI : PAKAR HADITH ZAMAN KINI & PEJUANG AQIDAH ISLAM ZAMAN KINI

SYEIKH ABDULLAH AL-HARARI : PAKAR HADITH ZAMAN KINI & PEJUANG AQIDAH ISLAM ZAMAN KINI
Pakar Ilmu Hadith Zaman Kini Adalah Seorang Ulama Yang Beraliran Ahli Sunnah Wal Jama'ah Iaitu Al-Muhaddith Syeikh Abdullah Al-Harari. Wahhabi Yang Memusuhi Islam Dan Wahhabi Yang Membawa Ajaran Mujassimah Sangat Benci Terhadap Semua Ulama Islam Dan Mengkafirkan Umat Islam

Syeikh Abdullah Al-Harari

  • http://www.youtube.com/watch?v=3XfsIPzC4S8&NR=1

SYEIKH SAYYID 'ALAWI AL-MALIKY

SYEIKH SAYYID 'ALAWI AL-MALIKY
Beliau merupakan ulama ASWJ yg dikafirkan oleh Wahhabi. Beliau mengajar di Masjid Al-Haram Mekah di Bab As-Salam mengenai ilmu aqidah Ahli Sunnah Wal Jama'ah Al-Asya'irah. Kemudian beliau dihalau oleh Wahhabi dan dimaki oleh Wahhabi sebagai Thogout Babis Salam. Wahhabi adalah Yahudi dan pembunuh ulama Islam.

Blog Ini Telah Mencecah Lebih 1 Juta Pengunjung Dalam Masa 10 Bulan Dari Pembukaan

Min Aina Yanzuruna Ilaina?